Skladištenje žitarica je od krucijalnog značaja za kvalitet

Skladištenje žitarica je od krucijalnog značaja za kvalitet

Skladištenje veoma je važna stavka u proizvodnji žitarica. Ono podrazumeva sve procese upravljanja zrnom, počevši od samog prijema pa sve do prerade. U skladišnim kapacitetima može se čuvati roba namenjena za potrebe prerade u fabrikama.

Skladištenje žitarica - © Agromedia 

Pored toga što je bitno za jednog poljoprivredika ono predstavlja i veoma složen i odgovoran zadatak za svakog ko taj posao obavlja u skladištima. U proces skladištenja spadaju svi procesi upravljanja zrnom, počevši od samog prijema, gde je od izuzetne važnosti uraditi kvalitetnu analizu kvaliteta i kvantiteta.

Ovo je samo prva faza u procesu skladištenja žitarica u nekom skladištu. Pored nje postoje i druge. Nakon analize zrno se razdvaja na osnovu ulaznog kvaliteta, u cilju sto efikasnije dorade istog. Dorada kvaliteta podrazumeva prevashodno kvalitetno čišćenje zrna od stranih primesa, zatim sušenje i skladištenje.

„Naravno, da bi se mogao održati kvalitet skladištenja, svi skladišni kapaciteti moraju biti pripremljeni za skladištenje pre samog početka prijema. To podrazumeva higijenu skladišnih prostora i transportnih puteva na najvišem mogućem nivou. Deratizacija i dezinfekcija je obavezan deo tog procesa”, navodi direktor sektora skladištenja Victoria Logistic, Vladimir Grujičić.

Skladištenje žitarica - © Agromedia

Posle dorade kvaliteta zrna i uskladištenja istog, od krucijalnog značaja je konstantan monitoring i kontrola uskladištenog zrna, gde se temperature zrna prate 24 časa na dan. U zavisnosti od perioda skladištenja, pristupa se daljim koracima u cilju očuvanja kvaliteta.

„Po potrebi se radi eleviranje zrna uz eventualno dodatno čišćenje i fumigaciju. Očuvanje kvaliteta i kvantiteta robe do konačne isporuke robe, odnosno do momenta skladistenja, je prioritet za svakog skladištara. Poznata je činjenica da se dobrim skladištenjem malo može poboljšati kvalitet primljenog zrna, ali se lošim skladištenjem isti može ozbiljno ili trajno narušiti”, navodi naš sagovornik.


Kada je reč o optimalnim uslovima skladištenja žitarica, svaka biljna vrsta ima drugačije karakteristike i potrebe, pa tako zahteva i različite pristupe kod procesa skladištenja.

Skladištenje žitarica - © Agromedia 

„Najbitnije je zrno dobro pripremiti za skladištenje, što znači da ga pored kvalitetnog čišćenja moramo osušiti i svesti na optimalnu vlagu koja je bezbedna za duži period skladištenja. Optimalna vlaga za skladištenje zavisi od kulture, pa se tako na primer suncokret u našoj kompaniji suši na vlagu od 6,5 do 7%, soja na vlagu od 12%, dok je za kukuruz optimalna vlaga za duži vremenski period skladištenja od 14 do 14,5%”, objašnjava Vladimir Grujičić.


Pored susenja, izuzetno je značajno ohladiti zrno pre slanja istog u skladište, što u velikoj meri zavisi i od tehničkih karakteristika sušara. Svi skladišni kapaciteti kompanije imaju konstantan nadzor temperatura uskladištenog zrna, pa se po potrebi pristupa daljoj elevaciji, čišćenju, fimigaciji. Optimalne temperature koje su poželjne u uskladištenom zrnu se kreću u intervalu od 8 do 20⁰C, što opet zavisi od uskladištene kulture, doba godine i svih preduzetih tehničko-tehnoloških mera.

Sagovornik: Vladimir Grujičić, direktor sektora skladištenja Victoria Logistic


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica