Setva pšenice se bliži – napravite pravi izbor

Setva pšenice se bliži – napravite pravi izbor

Pred ratarima je veliki izazov odabira pšenice za jesenju setvu, Galenika – Fitofarmacija ima preporuku za vas – dve visoko prinosne i kvalitetne sorte pšenice. 

Sazrevanje sorti Nikol i Avenue - © Galenika-Fitofarmacija

Nikol je fleksibilna ozima, srednje rana sorta pšenice, prilagodljiva većini proizvodnih uslova. Veoma intenzivno se bokori. Razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine. Ima vrlo krupan klas i krupno zrno. Što se tiče odnosa prema bolestima, poseduje visoku toleranciju na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Preventivni tretman se preporučuje na pegavost lišća (Septoriu). Potencijal prinosa je veoma visok, klas je po pravilu dobro popunjen. Prinos sorte Nikol u Batrovcima kod proizvođača Branislava Radivojevića je ove godine bio 9 t/ha.

Avenue je sorta pšenice izrazito kratke vegetacije sa veoma stabilnim prinosima. Dospeva na žetvu odmah nakon ječma, pa izbegava i visoke temperature koje se mogu javiti na početku leta. Stablo je veoma nisko, čvrsto, visoke tolerancije na poleganje. Kapacitet bokorenja je veoma visok. Veoma kratka vegetacija joj omogućava izbegavanje ranih toplotnih udara. Klas je dobro razvijen, bez osja. Avenue poseduje dobru toleranciju na najznačajnije bolesti, a što se tehnološkog kvaliteta tiče, spada u hlebne sorte. Ratar iz Bečeja, Atila Berkeš je u žetvi 2017 imao prinos sa sortom Avenue od 10,2 t/ha.

Da bi se postigli visoki i stabilni prinosi u proizvodnji pšenice, pored izbora sorte, vrlo je važno sprovesti i sve agrotehničke mere prema preporukama, kako bi se ispoljio prinos pšenice prema genetskom potencijalu sorte.

Pšenica Avenue - © Galenika-Fitofarmacija

Osnovna obrada zemljišta

U zavisnosti od preduseva, osobina zemljišta i vremenskih uslova, preporučujemo da se osnovna obrada izvrši na dubinu do 30 cm, ali nikako pliće od 20 cm.

Nakon toga uraditi predsetvenu pripremu. Preporuka je da se setva obavi u optimalnom roku, od 05. do 25. oktobra, u zavisnosti od proizvodnog regiona i vremenskih uslova.


Setvena norma je 450 klijavih zrna/m2 što bi u uslovima dobre pripreme zemljišta i setve u optimalnom roku, iznosilo oko 200 kg/ha. Ukoliko uslovi za setvu nisu u skladu sa preporukom (loše pripremljena parcela, kašnjenje sa setvom), količinu semena povećati za 10%.

Obratiti pažnju na optimalnu dubinu setve!

Pšenica Nikol - © Galenika-Fitofarmacija


Ishrana pšenice

Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna mineralna đubriva, a kolicina primene zavisi od analize zemljista i planiranog prinosa. Osnovno đubrenje uraditi neposredno pre osnovne obrade zemljišta. Time se pšenici osiguravaju osnovna biljna hraniva na dubini gde se razvija najveća masa korena. Za ishranu pšenice treba uneti od 120-160 kg/ha azota, 60-100 kg/ha fosfora i 80-100 kg/ha kalijuma. Ovim količinama se osigurava dobar prinos pšenice, a zemljište se ne osiromašuje. Celokupnu količinu fosfora, kalijuma i obavezno jednu trećinu planirane količine azota, uneti pred osnovnu obradu. Ostatak azota upotrebiti za prihranjivanje.

Preporuka za prihranu pšenice azotnim đubrivom je da se izvrši u dve faze, i to prva prihrana rano u proleće, a druga u toku intenzivnog porasta useva. Količina azota za prihranjivanje se utvrđuje na osnovu N-min metode. Ukoliko su količine azota koje treba uneti u proleće veće od 100 kg/ha, tada se ta količina obavezno deli u dva dela (70% prvi put, 30% drugi put).


Za prvu prihranu može se primeniti UREA, a za drugu prihranu KAN ili AN.

Ukoliko u toku vegetacije dođe do nedostatka hraniva, primeniti folijarnu prihranu. Prihrana može da se izvede samostalno i jednokratno ili više puta u toku vegetacije. Takođe, folijarna prihrana se može primeniti u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu pšenice od korova, bolesti i štetočina. Uobičajeno je da se koriste vodotopiva đubriva u količini 3-4 kg/ha. Za povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice preporučujemo folijarno đubrivo Chopin evolution u dozi 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na poboljšanje ove dve osobine pšenice.

Semenska pšenica Avenue - © Galenika-Fitofarmacija

Zaštita od korova

Za suzbijanje jednogodisnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, uključuju i Gallium aparine (prilepača) preporučujemo kombinaciju preparata TEZIS 10 g/ha i BONACA 0,5 l/ha. Navedena kombinacija se može primeniti od faze bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.

Zaštita od bolesti

Za prvi tretman pšenice protiv prouzrokovača pepelnice, rđe i lisne pegavosti preporuka je da se primeni fungicid AKORD 0,5-1 l/ha. Drugi tretman, protiv bolesti lista i stabla, obaviti tokom intenzivnog porasta pšenice, fungicidom CERES u dozi 0,6 l/ha.Treći tretman obaviti na početku cvetanja, fungicidom ANTRE PLUS u dozi 1,5 l/ha protiv prouzrokovača fuzarioze i drugih bolesti klasa.

Zaštita od insekata

Za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopa) primeniti insekticid FOBOS EC u dozi 0,1 l/ha ili insekticid POLUX u dozi 0,3 l/ha.

Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

Za više informacija, kontaktirajte naše stručnjake:

  • Za Vojvodinu: Dragan Hrnjak, 063 458 150
  • Za Centralnu Srbiju: Goran Petrović, 063 457 739
 
 
Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica