Setva kukuruza tek nakon Uskrsa

Setva kukuruza tek nakon Uskrsa

Na području Rasinskog okruga setva kukuruza na samom je početku. Vrlo različito zemljište na kome se seje kukuruz, kao i nejednak raspored padavina na području celog Rasinskog okruga uslovljavaju trenutno nejednake agrotehničke uslove za setvu kukuruza.
 

Priprema zemljišta za prolećnu setvu  - © Foto: Danijela Jovanović

 

Optimalne temperature vazduha izostaju još uvek – iako su u pojedinim danima iznad proseka, nisu ustaljene. Prema svim raspoloživim podacima, koji se prate svakodnevno, možemo reći da je pred kraj prve i početak druge dekade aprila setva počela samo sporadično.
 

Priprema zemljišta za prolećnu setvu  - © Foto: Danijela Jovanović

S obzirom na to da je optimum za setvu kukuruza 15. april, a da se taj datum ove godine poklapa sa početkom Uskršnjih praznika, kada naši ratari sigurno neće na njive, onda je potpuno jasno da će se najveći procenat setve kukuruza obaviti nakon Uskrsa, kada se i predviđa potpuni prestanak padavina i kada će biti lakše da se uđe u njive i obavi ovaj veliki posao.
 

Temperatura setvenog sloja zemljišta za kukuruz treba da se ustali na 10 stepeni celzijusa.

 


Temperatura setvenog sloja zemljišta treba da se ustali na nivou proizvodnog minimuma. Ona se razlikuje u zavisnosti od dubine setve, ali je za kukuruz oko 10 stepeni.

Deklarisano seme uslov je za dobar prinos kukuruza

Kakvi su uslovi na terenu i šta usporava setvu pitali smo Radojku Nikolić, savetodavca za ratarstvo iz Poljoprivredno stručne i savetodavne službe u Kruševcu, u čijoj je nadležnosti i praćenje setve na području rasinskog kraja.
 


Zrno kukuruza - © Foto: Danijela Jovanović

Problem predstavljaju i zemljišta u tipu smonica koja zbog vlage nisu mogla da se pripreme na vreme za setvu, dok su lakša i rastresitija zemljišta pripremljena na vreme, kao i ona na područjima gde je u poslednje dve nedelje bilo manje padavina“, kaže gospođa Nikolić.
 


Zemljišta u tipu smonica, zbog vlage nisu mogla da se pripreme na vreme za setvu kukuruza.

Planirane površine pod kukuruzom neće se menjati ni ove godine. U planu je da se ovom kulturom zaseje oko 30.000 ha u klipu za zrno, i oko 10.000 ha za silažu. Kukuruz namenjen za siliranje, kao vrednu stočnu hranu, uglavnom seju stočari sa velikim brojem grla krupne stoke, a kad je u pitanju rasinski region, onda su to sela u slivu Ribarske reke, najviše na teritoriji Kaonika i Šiljegovca.
 

Priprema zemljišta za prolećnu setvu  - © Foto: Danijela Jovanović

Optimalni uslovi za setvu će biti u drugoj polovini aprila, kad se i zemljište bude dovoljno zagrejalo. Poljoprivredna stručna služba preporučuje za setvu veći broj hibrida. Za plodna, kvalitetnija zemljišta, gde se primenjuje viši nivo agrotehnike, preporuka je da se seje kukuruz iz grupe zrenja FAO 600, ali isto tako se preporučuju i hibridi iz grupe zrenja FAO 500 jer su najtolerantniji na stres – sušu i visoke temperature, a visoko su prinosni i jako izdržljivi. Struka takođe preporučuje i semenski kukuruz iz grupe zrenja 300 i 400 za lakša zemljišta, zemljišta na kojima će se primenjivati slabija agrotehnika, kao i za parcele koje je potrebno ranije osloboditi i pripremiti za setvu pšenice“, dodaje Radojka Nikolić.
 

U zavisnosti od namene kukuruza preporučuju se hibridi različitih grupa zrenja od FAO 300 do FAO 600.

Tamo gde se kukuruz gaji za silažu preporuka je da to bude kukuruz iz grupe zrenja 600 i 700, jer ovaj tip kukuruza daje veliku masu za silažu. Naravno, u okviru ovih grupa zrenja postoje i specijalni hibridi za silažu, koji obezbeđuju veću masu po jedinici površine, što je i cilj stočara – da se na istoj površini obezbedi više kvalitetne stočne hrane.
 

Priprema zemljišta za prolećnu setvu  - © Foto: Danijela Jovanović

Inače, pri izboru semena se uglavnom proizvođači rukovode ličnim iskustvima ili sigurnim preporukama, a na tržištu je zastupljen semenski kukuruz iz preko 30 semenskih kuća, domaćih i stranih. Svi zadovoljavaju željeni kvalitet, ali stručnjaci ipak blagu prednost daju domaćim hibridima koji su selekcionisani za domaće uslove gajenja i za naše tipove zemljišta, mada možemo da kažemo da su se i strani hibridi odomaćili jer su na našem tržištu zastupljeni preko 10 godina.

Sve što treba da znate o prolećnoj setvi ratarskih kultura

Semena ima dovoljno. Ratarima jedino skuplji dizel predstavlja problem i poskupljuje setvu, ali i dalje je proizvodnja kukuruza jedna od najisplativijih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica