Prihranjivanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga – Važan odabir azotnog đubriva

Prihranjivanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga – Važan odabir azotnog đubriva

Poljoprivrednim proizvođačima predstoji najvažnija agrotehnička mera od koje umnogome zavisi prinos. Reč je o prihranjivanju. Preporuka Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Požarevac je da se to učini u dva navrata, a s obzirom na to da su na teritoriji Braničevskog okruga zemljišta uglavnom kisela, preporučuje se KAN (kalcijum amonijum nitrat) đubrivo. 

 Pšenica - @Agromedia

Prema proceni Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Požarevac, pod ozimim strnim žitima na teritoriji Braničevskog okruga nalazi se oko 38.000 hektara. Najveću površinu, tradicionalno, zauzima pšenica, oko 31.000 hektara, 10% više od planiranog. Od ostalih kultura, tu su ječam, tritikale i neznatne površine pod raži.
 

Veoma je važno odabrati pravo azotno đubrivo, a s obzirom na to da je zemljište na našem području uglavnom kiselo, preporuka je đubriti KAN-om.

Karakteristično je da je 95% pomenutih kultura posejano van optimalnog roka, posle 20. oktobra. Na sreću, jesen je bila blaga, te je na velikom procentu površina pšenica dobro ukorenjena, pa je ušla u period mirovanja. U navedenom periodu do 1. februara, količina padavina iznosila je oko 150 litara po metru kvadratnom.
 

Najveću površinu na teritoriji Braničevskog okruga, tradicionalno, zauzima pšenica, oko 31.000 hektara, 10% više od planiranog. Od ostalih kultura, tu su ječam, tritikale i neznatne površine pod raži.

Samostalna stručna saradnica u ratarstvu PSSS Požarevac, Jorgovanka Vlajkovac navodi: „Predstoji nam najvažnija agrotehnička mera, prihranjivanje, od kojeg umnogome zavisi potencijal prinosa. Preporuka je da se to učini u dva navrata. U zavisnosti od faze razvoja useva, prvo prihranjivanje je neophodno izvršiti početkom, odnosno, sredinom februara sa oko 60% planiranog azotnog đubriva, a ostalih 40% korektivno po proceni, pa i nešto više od planiranog, ukoliko se utvrdi da je usev u nešto lošijoj kondiciji.”
 

Pšenica - @Agromedia„Veoma je važno odabrati pravo azotno đubrivo, a s obzirom na to da je zemljište na našem području uglavnom kiselo, preporuka je đubriti KAN-om
”, savetuje samostalna stručna saradnica iz PSSS Požarevac.

Pored strnih žita, posejano je oko 800 hektara ozime uljane repice, te i tu predstoji prihrana azotnim đubrivom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica