Pravilnik: Možemo gajiti konoplju, ali samo u industrijske svrhe

Pravilnik: Možemo gajiti konoplju, ali samo u industrijske svrhe

Gajenje industrijske konoplje može biti vrlo isplativo, te u našoj zemlji za gajenje ove kulture postoji sve veće interesovanje. Biljka konoplje se može iskoristiti cela, ali se u Srbiji za sada koriste samo cvet i zrno. Ipak, ukoliko se odlučite za gajenje ove biljke, proizvodnju konoplje morate uskladiti sa Pravilnikom o uslovima za gajenje konoplje.

 

U Srbiji se može gajiti samo industrijska konoplja - ©Pixabay

 

Stručnjaci iz oblasti prehrambene industrije iz čitavog sveta u uvrstili su kanabis u listu trendova u ishrani koji će biti popularni u 2019. godini. Takođe, često se može čuti da je konoplja biljka budućnosti.

Pravilnik o uslovima za gajenje konoplje u našoj zemlji objavljen je u „Službenom glasniku“ 24. jula 2013. godine. Od tada, ovaj pravilnik predstavlja jedinu zakonsku regulativu kojom se uređuje gajenje konoplje u Srbiji.

Ovim pravilnikom regulisano je to koja se sorta konoplje u Srbiji može gajiti, koje uslove mora ispunjavati pravno i fizičko lice kako bi moglo da započne gajenje industrijske konoplje, ali i koji su troškovi, način i rok izdavanja dozvole za gajenje kanabisa.

Naime, u Srbiji je dozvoljeno gajenje samo sorte konoplje koje pripadaju vrsti konoplje (Cannabis sativa L) i čiji je sadržaj supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola manji od 0,3%.

Konoplja se može gajiti isključivo radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa. Za setvu konoplje mora se koristiti seme koje je proizvedeno, dorađeno, upakovano i deklarisano u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme. Dozvolu za gajenje konoplje u Srbiji može dobiti samo lice koje je upisano u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva.


Sve detalje o zahtevu i dozvoli za gajenje konoplje možete pronaći u priloženom dokumentu.

Pravilnik o uslovima za gajenje konoplje.pdf

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica