Povećajte prinose varijabilnim sistemom đubrenja

Povećajte prinose varijabilnim sistemom đubrenja

Varijabilno đubrenje je nov pristup koji omogućava poboljšanje kvaliteta zemljišta. Ova agrotehnička mera odnedavno se primenjuje i u našoj zemlji, a da bi bila uspešna, najpre se mora utvrditi kakvim zemljištem raspolažemo.

„Posao počinje skeniranjem zemljišta, vuče se elektromagnetni skener, mere se vrednosti, a na osnovu toga kreiramo pod parcele za uzorkovanje, odnosno manje meražne zone. Na primer, ako je veća parcela od 20 ha napravimo 4 potparcele od 5 ha za uzorkovanje. Uzorkovanjem unutar tih potparcela dobija se zona đubrenja. Svako uzimanje uzorka beleži se GPS-om i uzorak zajedno sa bar kodom ide na analizu. GPS je bitan kako bi se nakon četiri godine uzorak uzeo na istom mestu“, rekao je Arpad Vereš direktor kompanije AgriCon Serbia.

Nakon analize, svi podaci se unose u program i zajedno sa gazdinstvom planira se osnova đubrenja. Uzimaju se obzir količine kalijuma, fosfora, magnezijuma i pH vrednost.

Sistem đubriva ©AGROmedia

„Kada se sve unese u program, sa agronomima se kreira varijabilna karta za đubrenje. Unosi se predusev, planirani usev, očekivani prinosi. Na osnovu toga kreira se digitalna aplikaciona karta. Gazdinstvo mora da ima rasipač sa mogućnošću varijabilnog rasipanja i kompjuter za čitanje podataka. Kompjuter unete podatke impulsima šalje do rasipača koji precizno nanosi potrebnu količinu đubriva“, objašnjava Vereš.

Naš sagovornik kaže da su prednosti ovakvog đubrenja mnogostruke.

„Na prvom mestu je ušteda jer ono što ne potrošimo – sigurna je zarada. Prednost je i izjednačenje prinosa, rod će biti jednak na celoj parceli jer je zemljište jednakog kvaliteta. Zatim, tu je i planiranje unapred – unosom plodoreda u program može se unapred znati koliko će se koja parcela đubriti i može se planirati i nabaviti na vreme potrebna količina đubriva“, kaže Arpad.

Kompanija „AgriCon Serbia“ počela je sa radom pre 3 godine. Prve godine su bile samo obuke i predavanja, a od druge uradili su analizu na nekoliko hiljada hektara.


Varijabilni sistem đubriva ©AGROmedia

 

„Svake godine je sve veće interesovanje, u početku smo mi tražili kupce, a sada nas traže. Ono što najviše sprečava naše poljoprivrednike su skupi rasipači koji su potrebni za primenu ovakve tehnologije“, objašnjava Vereš.


Cena zavisi od površine i od detaljnosti analize.


„U Vojvodini smo radili najpreciznije vrste analizaret, koje retko ko radi u Evropi. Cena uzorkovanja kreće se od 15,5 pa sve do 25,5 evra po hektaru, a to zavisi od više faktora“, kaže naš sagovornik.

Pored usluga uzorkovanje i analize zemljišta, ova kompanija je distributer Yara N senzora koji se koristi za azotno đubrenje, prskanje fungicidima, prskanje regulatorima rasta i za monitoring tokom cele godine. U pitanju je aparat koji prati količinu azota kako bi se što efikasnije rasporedilo đubrivo.

Sagovornik: Arpad Vereš, AgriCon Serbia

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica