Ponuda pšenice iz kompanije Galenika-Fitofarmacija

Ponuda pšenice iz kompanije Galenika-Fitofarmacija

Izbor sorte pšenice za setvu je najvažnija odluka koju poljoprivredni proizvođač donosi i od koje direktno zavisi kakav rezultat će imati u žetvi. Ukoliko se izabere nesertifikovano seme, i dobar prinos će izostati, što je nedopustivo za ozbiljno ratarstvo.

Pšenica LG ARMSTRONG © Galenika - Fitofarmacija

Nakon odabira sorte pšenice, sledeći važan uslov je pravilan rast i razvoj, za koji su potrebni odgovarajući uslovi spoljne sredine, naročito zemljišni i klimatski. Prilikom planiranja agro-tehnoloških operacija neophodno je prilagođavanje klimatskim uslovima, što znači i određene mere za ublažavanje efekata nepovoljnih vremenskih prilika.

Svedoci smo sve većih i naglih promena klimatskih uslova i veoma je značajan sortiment pšenice kao sposobnost prilagođavanja spoljnim faktorima.

GALENIKA-FITOFARMACIJA u svom portfoliju ima i najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski na našem podneblju. Saradnja je ostvarena sa kompanijom Limagrain (LG) iz Francuske kako bismo na tržištu Srbije mogli da imamo sorte: AVENUE, NIKOL i LG ARMSTRONG.

LG ARMSTRONG – srednje rana sorta – NOVO na tržištu

Jedinstven spoj visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna

Nova, veoma rodna sorta. „Jak“ gluten i povećano upijanje vode čine je odličnim izborom za mlinare i pekare.

Stabilna na polju


Visok potencijal bokorenja i srednje visoko stablo čine da ova sorta izgleda homogeno na polju.

Otporna na značajne bolesti

Sorta poseduje dobru otpornost na značajne bolesti lista, pepelnicu, žutu i smeđu rđu, spetoriju…


Pšenica LG Avenue © Galenika Fitofarmacija

AVENUE – Veoma rana sorta

Visok potencijal prinosa


Kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa.

Nova ranostasna sorta

lzrazito rano klasa. Ta osobina može da bude od velike koristi prilikom izbegavanja toplotnih udara.

Pogodna za većinu regiona

Veoma prilagodljiva različitim uslovima. Dobra tolerancija na najznačajnije bolesti.

NIKOL – srednje rana sorta

Veoma rodna sorta

Nikol je sorta za intenzivne uslove i primenu pune agrotehnike. Nikol ume da vrati uloženo.

Veoma dobro razvijen klas

Važan faktor za visinu prinosa. Formira veoma krupno zrno.

Dobar odnos prema bolestima

Visoka tolerancija na rđu i fuzariozu klasa. Preporučuje se preventivni tretman protiv pegavosti.

 Sponzorisani članak


Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01, +381 11 307 2372, +381 11 307 2329,+ 381 21 462 419
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica