Pioneer hibrid – PR36V52

Pioneer hibrid – PR36V52

Pioneer hibrid – PR36V52 je hibrid novije generacije i ima veoma visok potencijal prinosa. Stablo mu je srednje visine, a zrno u tipu tvrđeg zubana i brzo pušta vlagu u jesen. Ovo je veoma dobar silažni hibrid. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica