Ovi herbicidi suzbijaju sve korove u usevu soje

Ovi herbicidi suzbijaju sve korove u usevu soje

Štir, palamida, čičak, ambrozija i divlji sirak jedni su od najčešćih korova koji donose muke ratarima u Bačkom Petrovcu. Jana Francisti pak ovaj problem u usevima soje rešava bez muke.

„Korovi se mogu suzbijati na dva načina posle setve, a pre nicanja gajenog useva i onda nakon nicanja i gajenog useva i korova. Ne može jedan herbicid da suzbije sve korove, pa se vrši kombinacija dva ili više preparata. Kod nas se najčešće koriste Mont i Sencor Plus za suzbijanje posle setve“, otkrila je malu tajnu uspeha Jana Francisti.

Sencor Plus suzbija ambroziju i druge širokolisne korove, a Mont rešava problem divljeg sirka i ostalih uskolisnih korova. Posle nicanja Jana kaže da koriste Bentamark, Dynox, Simphony i Ikarus u zavisnosti od spektra korova koji se pojave na parceli. Sve su to preparati kompanije Agromarket sa kojom Jana sarađuje godinama unazad.

Herbicidima protiv korova za stabilne prinose

„Našu saradnju već godinama potrvđujemo kao uspešnu, tako da se nadam da ćemo i ubuduće sarađivati tako. Zadovoljstvo je sarađivati sa Agromarketom“, zaključila je Jana Francisti.

Kompanija Agromarket ima najširu paletu zaštitnih sredstava za soju.

Soja © Agromedia

„Za tretiranje posle setve, a pre nicanja u usevu soje Mont se koristi u dozi od 1,2 l/ha, a Sencor Plus u dozi od 0,4 l/ha. Nakon nicanja soje kada se nalazi u fazi od jednog do tri lista, a korovi se nalaze u fazi od dva do četiri lista preporučuje se kombinacija preparata Dynox, Bentamark i Simphony“, objasnio je Ivan Krošlak.

Dynox se koristi u dozi 50 grama po hektaru za suzbijanje palamide, čička, abutilona, gorušice i veoma problematične ambrozije. Bentamark u dozi od 1,5 l/ha i Symphony u 4g/ha.


Bentamark se posebno ističe u suzbijanju štira koji je postao otporan na mnoge herbicide. U drugom split tretmanu preporuka Agromarketa je i upotreba đubriva Fitofert Speed S u dozi od 3l/ha

„Sve preporuke iz kompanije Agromarket su rezultat našeg rada na terenu, priče sa poljoprivrednim proizvođačima, ali i mnoštva ogleda koje sprovodimo u toku godine“, zaključio je Ivan Krošlak.

Sagovornici:


Dipl. inž Jana Francisti, Bački Petrovac

Ivan Krošlak, Agromarket


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica