Od peskovitih do hladnih zemljišta – Hibrid za sve uslove gajenja

Od peskovitih do hladnih zemljišta – Hibrid za sve uslove gajenja

Kada se od mnogobrojnih hibrida koji se testiraju sa ciljem uvođenja na tržište izdvoji jedan kao što je Kerbanis, selekcioneri obično govore o punom pogotku. Ovo je hibrid sredine pete grupe zrenja. Pogodan je za setvu u svim proizvodnim uslovima, od peskovitih pa do teških i hladnih zemljišta.

 

Gajenje hibrida i za hladna i za peskovita zemljišta - © KWS

Kerbanis ima izražen rani porast, i zbog toga odoleva problemima u oplodnji i formira veći broj redova zrna na klipu. Listovi imaju izrazito veliku površinu, a cela biljka je visoko tolerantna na bolesti kako stabla i listova tako i klipa, što rezultira sigurnijim i kvalitetnim prinosom. Klip je prilagodljiv različitim gustinama setve, ima 18 do 20 redova zrna a masa 1000 zrna je od 300 do 340 grama, što dovoljno govori o njegovom kapacitetu za prinos.

Ono što je komparativna prednost ovog hibrida je njegova prilagodljivost na stresne uslove koji prate proizvodnju kukuruza. Kerbanis se uspešno bori sa visokim temperaturama vazduha, nedostatkom vode i hraniva u zemljištu, kao i napadima bolesti i štetočina, što potvrđuju rezultati mnogih ogleda u saradnji sa poljoprivrednim stručnim službama u Srbiji, kao i rezultati u proizvodnji. Zato je hibrid Kerbanis tipičan predstavnik grupe CLIMACONTROL3 hibrida kukuruza.

 

Kerbanis - © KWS

Karakteristike hibrida Kerbanis:

  • Stabilan prinos zrna u različitim agroekološkim uslovima;
  • Odličan rani porast;
  • Odlična jačina stabla u stresnim uslovima;
  • Veliki klip sa 18 do 22 reda srednje do krupnih zrna;
  • Vrlo dobra tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa.

Sponzorisani članak
Kontakt:
KWS
Dekalb
Milutina Milankovića 136 a /1 11070 Novi Beograd
Tel/fax: 011 30169 65 i 011 30169 66, 011 711 08 80

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica