Nova generacija hibrida za visok prinos

Nova generacija hibrida za visok prinos

Pored Optimum® AQUAmax® grupe hibrida kukuruza, koji su pokazali izuzetne rezultate prinosa u najboljim uslovima, ali i u sušnom okruženju, kompanija Pioneer u svoj asortiman dodaje i 3 nova hibrida. 

Pioneer - © Pioneer 

P0074

FAO 430

Hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja. Prinos zrna vrlo visok u odnosu na svoju grupu zrenja. Namenjen za sve regione gajenja i sve uslove. Poseduje odličnu tolerantnost na sušu i visoke temperature. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Lako se kombajnira. Dobre čvrstine stabla i korena. Zrno u tipu tvrdog zubana sa dobrim otpuštanjem vlage. U sušnim godinama se ponaša slično hibridima iz grupe Optimum® AQUAmax®.

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12 – 15°C.

Gustina kod setve: 73 – 77.000 bilj./ha (na 18,5 – 19,5 cm).

Pioneer- © Pioneer 


P0216E

FAO 520

Prvi voštani hibrid u paleti Pioneer-a na našem tržištu. Nastao je iz dobro poznatog hibrida P0216. Sličnih je karakteristika kao i svoja bazna verzija, ali nešto nižeg stabla i položaja klipa. Ima tvrđe zrno sa specifičnom strukturom skroba (99% amilopektin). Preporuka za setvu ista kao i kod bazne verzije. Sejati ga na minimum 200 m udaljenosti od običnog kukuruza.

PREPORUKA:


Vreme setve: zemljište 12 – 15°C.

Gustina kod setve: 71 – 73.000 bilj./ha (na 19,5 – 20 cm).


 

 Pioneer - © Pioneer

P0943

FAO 650

Nova generacija visoko rodnih hibrida iz kasne grupe. Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa. Stablo dugo zadržava zelenu boju što ga čini odličnim izborom za spremanje silaže. Dobre čvrstine korena i stabla. Zrno u tipu zubana, po zrelosti između P0725 i P1114. Odlične tolerancije na sušu. Vrlo visoke tolerancije na napad kukuruznog plamenca. Pre svega hibrid visokih i stabilnih prinosa kroz godine.

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12 – 15°C.

Gustina kod setve: 69 – 71.000 bilj./ha (na 20 – 20,5 cm).

Pioneer - © Pioneer

 

Sponzorisan članak

PIONEER HI-BRED SRB d.o.o.

Ulica: Olge Petrov 10 21000 Novi Sad
Telefon: +381/21 6742240  
Web adresa: www.pioneer.com/web/site/serbia

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica