Navodnjavanje biljaka pomoću SMS poruke

Navodnjavanje biljaka pomoću SMS poruke

Evidentno je da moderne tehnologije danas igraju važnu ulogu u svim privrednim delatnostima, te ni poljoprivreda nije izuzetak. Različiti računarski programi i mobilne aplikacije svojim mnogobrojnim funkcijama olakšavaju obavljanje poljoprivrednih poslova, omogućavajući pritom veće prihode uz znatnu uštedu vremena i smanjenje fizičkog napora.

Ilustracija: Sistem za navodnjavanje - © Pixabay

Jedan od takvih tehnoloških rešenja je i „Smart Watering sistem“ pomoću kojeg se odvija daljinska kontrola navodnjavanja obradivih površina.

Naime, ovaj sistem je kontroler za navodnjavanje koji poljoprivrednicima omogućava daljinsku kontrolu nad sistemom za navodnjavanje sa mobilnog telefona. Pored osnovih funkcija koje podrazumevaju uključivanje navodnjavanja i programiranje njegovog trajanja, ovaj sistem ima mogučnost da meri vlažnost zemljišta, nivo vode i da daje alarme o nestanku električne energije i niskoj vlažnosti zemljišta. Takođe, postoji i opcija daljinskog doziranja prihrane kroz sistem za navodnjavanje putem dozer pumpi ili venturi sistema.

9 razloga zašto bi trebalo koristiti sisteme za navodnjavanje

„U Smart Watering kontroleru se nalazi SIM kartica na čiji broj se šalju komande. Kontroler će odreagovati u skladu sa primljenom komandom. Sistem prima komande putem GSM mreže i on je podešen tako da na svaku komandu izvrši određenu operaciju. Nakon izvršenja svake komande koju dobije, sistem daje odgovor vlasniku o tome šta se na parceli zapravo dešava, bilo da se radi o uključivanju zalivanja ili o proveri vlažnosti zemljišta. Slično je i sa alarmima koje daje vlasniku, ukoliko se detektuje niska vlažnost zemljišta ili dođe do nestanka električne energije na parceli, sistem šalje vlasniku SMS poruku o tome“, rekao je Lazar Jovanović, idejni tvorac ovog sistema.

Subirigacija – navodnjavajte ispod zemlje

Sistem za navodnjavanje putem SMS poruke - © Lazar Jovanović


Jovanović je završio studije elektotehnike i računarstva na Fakultetu tehničih nauka u Novom Sadu, te je na taj način došao u kontakt sa uređajima za daljinsku kontrolu i upravljanje. Prema njegovim rečima, ideja za „Smart Watering sistem“ se javila iz potrebe da obezbedi način za navodnjavanje svojih zasada lešnika. Naime, zasadi se nalaze u njegovom rodnom mestu, Malom Zvorniku, koje je udaljeno dva sata vožnje od Novog Sada, u kojem živi i radi.

Kako se boriti protiv suše tamo gde nije moguće navodnjavanje?

„Ideja za ovaj sistem rodila se sasvim spontano. Nakon što sam zasadio lešnike, prvi logičan korak je bio da im obezbedim navodnjavanje. Pošto ne mogu da budem fizički prisutan na parceli, morao sam da pronađem način kako da taj važan poljoprivredni posao obavljam daljinski. Dakle, osnovni cilj je bio da poštedim sebe jednog veoma bitnog posla za svakog poljoprivrednika, a navodnjavanje je svakako važan deo u ciklusu poljoprivredne proizvodnje. Kada sam ideju podelio sa poljoprivrednicima sa kojima sam bio u kontaktu većini se dopala, te sam odlučio da to rešenje ponudim na tržištu“, rekao je Jovanović.


Sistemi za navodnjavanje nužni za povećanje prinosa

Lazar Jovanović je u realizaciju sistema za daljinsku kontrolu navodnjavanja putem SMS poruka krenuo sa svojim prijateljem. Na sistemu su počeli da rade krajem 2015. godine, a nakon tri meseca su dobili prvu funkcionalnu verziju. Prema njegovim rečima, za njih je bio pravi izazov primeniti stečeno teorijsko znanje i sprovesti ovu ideju u delo.


Ilustracija: Zalivanje - © Pixabay

Jovanović je pobednik nacionalnog takmičenja „Future Agro Challenge Srbija“ za 2016. godinu, a ovaj trijumf mu je omogućio učešće na svetskom finalu ovog takmičenja koje je održano u Johanesburgu. Takođe, jedan je od pobednika „Youth Heroes“ konkursa, a priznanje za svoj projekat je dobio u kategoriji „Preduzetništvo i kreativne industrije“.

„Takmičenja ovog tipa su značajna jer smo imali priliku da čujemo iz prve ruke šta ljudi koji su stručni i imaju iskustva, misle o primeni našeg proizvoda i njegovom plasiranju na tržište. Tu smo mogli da čujemo dobronamerne kritike i smernice u kom pravcu treba da idemo. Takođe, ona su nam ulila i određenu dozu samopouzdanja i služila kao podstrek da ne odustanemo od svoje ideje, a to je ključno, naročito za mlade ljude koji se prvi put susreću sa razvojem novih proizvoda i njihovim plasiranjem na tržište“, rekao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, primetno je veliko interesovanje za ovaj sistem, te je on našao primenu kako u voćnjacima i plastenicima, tako i u poslovnim zgradama, za nadzor rezervoara i sistema za zalivanje zelenih zidova. Ovakav uspeh bio je podsticaj za kreiranje „Smart Watering“ aplikacije za mobilne telefone koja će se naći u ponudi od ovog proleća.

 

Sistem za daljinsko navodnjavanje - © Lazar Jovanović

 

„Ova aplikacija pored daljinske kontrole navodnjavanja, vrši i prikupljanje i obradu podataka o parceli i svim parametrima koji su od interesa jednom poljoprivredom proizvođaču. Takođe, pored programiranja zalivanja donosi i mogućnost kontrole više parcela sa jednog mesta, grafikone o prosečnoj i trenutnoj vlažnosti zemljišta na parcelama, dnevnik zalivanja sa istorijatom i meračem količine vode, kao i prihrane koju je svaka biljka dobila. Uz ove mogućnosti, aplikacija ima i opciju dnevnog i nedeljnog ponavljanja zalivanja za duži vremenski period unapred, a nudi i uvid u vremensku prognozu za sedam dana, spram čega se može planirati zalivanje“, rekao je Jovanović.

Ovaj mladi preduzetnik ocenjuje da sve veći broj naših poljoprivrednika shvata prednosti koje donosi primena informacionih tehnologija i da se otvaraju usvajanju novih rešenja.

„Svedoci smo digitalizacije društva, više gotovo da nema sumnje da su moderne tehnologije našle svoju primenu i u poljoprivredi, a sve u cilju unapređenja proizvodnje, povećanja kvaliteta roda i prinosa, a u krajnjem slučaju i olakšavanja poslova samom proizvođaču. Po mom viđenju, spoj tehnologije i poljoprivrede je gotovo siguran u bliskoj budućnosti“, rekao je Jovanović.

Povezivanje modernih tehnologija i poljoprivrede, pored svih pogodnosti koje nudi poljoprivrednicima, predstavlja i priliku da se veći broj mladih ljudi uključi u ovu privrednu delatnost. Upotreba savremenih tehologija može promeniti način posmatranja poljoprivrede, ukloniti stereotipe i predrasude koje mladi imaju o ovoj delatnosti i motivisati ih da se i sami bave poljoprivredom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica