Loši vremenski uslovi ometali predviđene radove u poljoprivredi

Loši vremenski uslovi ometali predviđene radove u poljoprivredi

Ceo januar je bio neznatno hladniji u odnosu na višegodišnji prosek. Prvi dani februara započeli su padavinama, pa je zbog visokog vodostaja Zapadne Morave došlo je do izlivanja ove reke. Hladno vreme, česte padavine su tokom većeg dela januara ometali obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova.

Loši vremenski uslovi ometali poljoprivredne radove - © Pixabay

Januar 2019. godine na teritoriji Srbije bio je neznatno hladniji u odnosu na višegodišnji prosek. U vreme pojave jakih mrazeva na čitavoj teritoriji Srbije je postojao snežni pokrivač koji je pružao dobru termičku zaštitu ozimim usevima.

Tokom januara padavina, uglavnom snega, bilo je u svim delovima zemlje što je veoma važno za poboljšanje zimske rezerve vlage u poljoprivrednom zemljištu. Procenat padavina tokom proteklih mesec dana u odnosu na prosek je na većem delu teritorije Srbije između 150 i 300%, dok je na severu zemlje u okviru proseka.

U toku zime mlada stabla voćaka bila su izložena oštećenjima od glodara, pre svega poljskih miševa, voluharica i zečeva. Glodari znatno smanjuju prinose na njivama i u voćnjacma. Oštećenja su obično u zoni korenovog sistema, tako da se mlada stabla u toku vegetacije iznenada cela suše. Posebno su ugroženi bili voćnjaci gde su površine neobrađene, jer su opali plodovi hrana za glodare u toku vegetacije i zime.

Loši vremenski uslovi ometali poljoprivredne radove - © Pixabay

U nedostatku hrane glodari se hrane korenjem voćaka, posebno jabuka i krušaka. Suzbijanje poljskih miševa i voluharica sprovodi se u jesen ili zimu, u periodu njihove najveće aktivnosti i potrebe za hranom.

Tokom zime štetni insekti i grinje su skriveni u raznim zaklonima (ispod kore, u naborima kore, pukotinama na stablu i drugim mestima). Sa povećanjem temperature iznad 5 °C započinju ponovo svoju aktivnost što predstavlja pravi momenat za sprovođenje hemijske zaštite, odnosno zimskog prskanja. Zimsko prskanje je veoma značajno u proizvodnji voća, jer se time još pre početka vegetacije smanjuje potencijal razmnožavanja prezimljavajućih formi štetnih organizama.


Hladno vreme, česte padavine i postojanje snežnog pokrivača su tokom većeg dela januara ometali obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova. Najvažniji poslovi koje je trebalo uraditi tokom ovog meseca su: rezidba, đubrenje, zimsko prskanje, zaštita od glodara u voćnjacima i vinogradima, obrada zemljišta, priprema toplih leja i drugi pripremni radovi za prolećnu setvu i sadnju.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica