Koje su najvažniji mikroelementi u zemljištu

Koje su najvažniji mikroelementi u zemljištu

Kalcijum, magnezijum, kalijum i natrijum veoma su važni za poboljšanje plodonosti zemljišta. Kako navedeni elementi utiču na plodnost zemljišta piše Srđan Vidanović iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe Pirot.

Zemljište - © Pixabay

Svi elementi ove podgrupe javljaju se u istim formama: vezani u silikatima, mineralima prostih soli, adsorbovani od strane zemljišnih koloida i organskim materijama. Joni Ca, Mg i K spadaju među najvažnije elemente biljne ishrane, ali pri visokoj koncentraciji svi utiču nepovoljno na razvoj biljaka, pri izučavanju zemljišta posvećuje im se veoma velika pažnja.

Sadržaj kalcijuma, izražen je u formi CaO, u ograničenom horizontu naših beskarbonatnih zemljišta varira mahom od 1 – 2%, a u jako karbonatnim zemljistima nekad dostiže 10 – 20%. Udeo adsorbovanih Ca – jona u plodnim zemljištima uglavnom iznosi 60 – 80% od kapaciteta apsorpcije katjona.

Sadržaj magnezijuma izražen je u MgO, u površinskom horizontu većine naših zemljišta varira od 1 – 2%. Izuzetak čine slabo razvijena zemljišta na „magnezijalnim“ supstratima, u kojima mahom prelazi 20%. U zemljištu se javlja u istim formama kao i ostali elementi baza. Ovaj element je neophodan za ishranu biljaka, ali ako zemljište sadrži preko 20%, a pogotovu preko 40% apsorbovanih Mg – jona , oni deluju nepovoljno na niz fizičkih osobina i na uspevanje biljaka.

Većina naših zemljišta sadrži u ograničnom horizontu oko 2% K2O. Udeo od strane zemljišnih koloida adsorbovanih K – jona, glavnog izvora ovog hraniva za biljke, je mali, retko nešto veći od 3 – 5% od kapaciteta adsorpcije katjona. Pošto spada među najvažnije hranljive elemente, koje biljke uzimaju u velikim količinama, za obezbeđenje visokih prinosa gajenih biljaka sva naša zemljišta zahtevaju primenu kalijumovih mineralnih đubriva.

Usled toga što Na – jone oslobođene pri raspadanju primarnih silikata slabo vezuju minerali gline, takođe i biljke, u područjima humidne klime ti joni se jako ispiraju iz zemljišta. Zato su ona uglavnom siromašna ukupnim natrijumom, čiji sadržaj, izražen u formi Na2O, u našim zemljištima retko prelazi 1%. Kada njihov udeo pređe 10%, a pogotovu 20% od kapaciteta adsorpcije katjona, apsorbovani Na – joni veoma nepovoljno utiču na fizičke i hemijske osobine zemljišta i na razvoj biljaka. Razumljivo je, da povećani sadržaj lako rastvorenih soli natrijuma utiče veoma nepovoljno na plodnost zemljišta. Za većinu gajenih biljaka Na – joni nisu neohodni za ishranu. Međutim, repa, lucerka i kupus daju povećane prinose pri unošenju malih doza Na – soli u zemljišta siromašna natrijumom u lako mobilnoj formi.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor:  Dipl. inž. Srđan Vidanović PSSS Pirot

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica