Kleopatras – hibrid visokog potencijala prinosa zrna

Kleopatras – hibrid visokog potencijala prinosa zrna

Tradicionalno, hibridi kukuruza iz FAO grupe 600 zauzimaju značajno mesto u setvenoj strukturi ove žitarice. Kompanija KWS u ovoj grupi zrenja, pored široko prihvaćenog hibrida kukuruza KERMESS, ima i nove selekcije koje donose unapređenu adaptabilnost na uslove proizvodnje u našoj zemlji.

KWS hibridi kukuruza - © Agromedia

Unapređenja se na prvom mestu odnose još na veću stabilnost, tolerantnost na različite uslove proizvodnje, otpuštanje vlage, ali i veće prinose. Ovom prilikom vam predstavljamo novi KWS hibrid iz FAO grupe 600, hibrid KLEOPATRAS. Reč je o prvom hibridu koji je rezultat rada KWS Istraživačko-razvojnog centra u Staroj Pazovi.

Kompanija KWS je u decembru 2016. godine svečano otvorila istraživačko-razvojni centar u Staroj Pazovi i tako postala prva strana kompanija u oblasti semenarstva koja ima potpun lanac stvaranja proizvoda u Srbiji.

Prosečan prinos hibrida Kleopatras - © KWS

Glavni cilj ovakvog jednog centra je stvaranje najboljih hibrida, lokalno adaptiranih, visokoprinosnih i stabilnih u FAO grupama 400, 500 i 600. Hibrid KLEOPATRAS je upravo jedan od takvih hibrida.

Na grafikonu se mogu videti rezultati ostvarenih prinosa u 2017. godini, merenih na 9 lokaliteta u strip ogledima poljoprivrednih stručnih službi (Kikinda, Senta, Subotica, Sombor – dva lokaliteta, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Ruma i Pančevo).

Hibridi u ovim ogledima su najzastupljeniji hibridi na tržištu Srbije iz FAO 600. Prosečan prinos koji je ostvario novi hibrid kompanije KWS iz FAO 600 – KLEOPATRAS  na ovih 9 lokaliteta iznosio je 7 tona suvog zrna po hektaru.


Sponzorisani članak

Ulica: Milutina Milankovića 136A/1
Telefon: (011) 3016-965
Web adresa: www.kws.rs


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica