Kako obrađivati različite tipove zemljišta?

Kako obrađivati različite tipove zemljišta?

U zavisnosti od vrste zemljišta koje posedujete, zavisi i način obrade i pripreme. Postoji više vrsta zemljišta koja su kod nas zastupljena a mi vas savetujemo kako da ih obrađujete, i koje kulture treba gajiti u zavisnosti od tipa zemljišta. 

Obrada zemljišta - © Agromedia

Na našin terenima , gledajući njihova fizička i hemijska svojstva, postoje sledeći tipovi zemljišta:

glinovita zemljišta ( smonica), ilovače ( peskovita i praškasta), peskuše i tresetišta. S obzirom na njihove raznolikosti, različiti su i načini njihove obrade.

Glinovita zemljišta

Karakteristike:

 • Kad se nakvase bubre, kad se osuše skupljaju se;
 • Kad nabubre ne propuštaju vodu, kad se osuše voda prolazi kroz njih;
 • Jako kratak period za obradu, ne sme se propustiti;
 • Jako su osetljiva na gaženje;
 • Kad se sasuše pucaju i tako kidaju korenje biljaka;
 • Nisu pogodna za korenaste biljke, pogoduju strnim žitima i travama.

Obrada zemljišta:

 • Odabrati pravi momenat za obradu, kada zemljište nije ni jako suvo ni jako vlažno;
 • Dobre rezultate daje plitko letnje oranje a zatim duboko jesenje oranje;
 • Svake četvrte godine izvršiti podrivanje zemljišta;
 • Pripremu zemljišta za setvu u jesen obaviti tanjiračama ili rotofrezama, a za setvu u proleće setvospremačima;
 • Ozime useve sejati što ranije dok se zemlja skroz ne ovlaži.
Suva zemlja - © Pixabay
 

Ilovače (praškaste ili peskovite)

Karakteristike:

 • Imaju jako dobar kapacitet za vodu, samo usled jake i duge suše „pate” za vodom;
 • Pogodna su za gajenje većine kultura ( nisu dobra za šećernu repu);
 • Usled nedostatka gline dolazi do zagušenja biljaka;
 • Često se javlja pokorica;
 • Često se kod njih javlja „plužni đon” koji treba razbiti.

Obrada zemljišta:


 • Može se raditi redukovana obrada u određenoj meri;
 • Ne može se na njima raditi direktna setva;
 • Dobro reaguju na duboku obradu i na podrivanje svake četvrte godine;
 • Predsetvenu pripremu raditi tanjiračama kako se ne bi previše usitnilo zemljište i da ne bi došlo do stvaranja pokorice.
Blato - © Pixabay 

Peskuše

Karakteristike:

 • Niska plodnost;
 • Mali sadržaj humusa (1-2%);
 • Jako ispiranje hraniva;
 • Slabo zadržavanje vode;
 • Jaka erozija vetrom.

Obrada zemljišta:


 • Jako dobro reaguju na mere popravke strukture zemljišta ( dodavanje gline, treseta, humifikacija, kalcifikacija i sl.);
 • Odlične mogućnosti za redukovanu obradu;
 • Gajiti kulture slabo osetljive na sušu ( strna žita, suncokret);
 • Ozima strna žita sejati što ranije i to ona sa kraćom vegetacijom;
 • Dobro reaguju na povremena navodnjavanja;
 • Prihranu obavljati N-đubrivima sa manjim sadržajem N i to iz više navrata;
 • U predsetvenoj pripremi koristiti valjak, drljaču;
 • Dobro je imati vetrozaštitni pojas.
Rastresita zemlja - © Pixabay

Tresetišta

Karakteristike:


 • Često su kisela i siromašna hranivima;
 • Traže drenažu;
 • Koriste se za popravku drugih zemljišta;
 • Dobro reaguju na kalcifikaciju i fosfatizaciju;
 • Jako su dobra za gajenje lukova, kupusnjača, šargarepe, pasulja, kukuruza i ozimih strnih žita;
 • Ako se mnogo isuše često se zapale;

Obrada zemljišta:

 • Izvršiti drenažu;
 • Izraditi vetrozaštitni pojas;
 • Kukuruz sejati normalno na pravac vetra;
 • Pogodna su za sve vrste obrade, mada se često moraju valjati;
 • Koristiti teža oruđa za rad;
 • Intenzivno suzbijanje korova agrotehničkim i hemijskim merama.

Autor: Gavrilović Vladica  PSSS Negotin, 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica