Kako na usevu kukuruza primetiti nedostatak mikro i makroelemenata u zemljištu

Kako na usevu kukuruza primetiti nedostatak mikro i makroelemenata u zemljištu

Usled nedostatka mineralnih elemenata u zemljištu narušava se normalan tok rasta i razvića biljaka kukuruza. Tada nastupaju hemijski procesi u samoj biljci koji se manifestuju u nizu spoljašnjih promena. Reč je o simptomima koji se često mešaju sa onim koji prouzrokuju određeni patogeni.

Kukuruz - © Pixabay

Nedostatak azota u zemljištu

Nedostatak azota se javlja pri gajenju kukuruza na siromašnim zemljištima, posle loših preduseva, pri unošenju malih količina azotnih đubriva i u slučaju preterane vlažnosti ili preterane zbijenosti zemljišta. U takvom slučaju treba izvršiti prihranjivanje ili duboko kultiviranje da bi se aktivirali procesi nitrifikacije i stvorili normalni uslovi za razvoj korena.

Zbog nedostatka azota dolazi do zaustavljanja obrazovanja hlorofila i smanjuje se intezitet fotosinteze i metabolizam belančevina. Ovakve biljke imaju svetlo ili žutozelenu boju. Spoljašnje pojave nedostatka azota u periodu intenzivnog rasta izračunavaju se pre svega putem promene boje vrhova listova, koji dobijaju žutu boju, a zatim se žutilo rasprostire na glavni nerv. Kroz nekoliko dana žute ivice liske, list izumire dobijajući mrku boju. Žutilo počinje od donjih listova i postepeno se rasprostire na više spratove, dok vršni listovi ostaju zeleni. Žućenje počinje s vrha lista kao najstarijeg dela.

Nedostatak fosfora u zemljištu

Nedostatak fosfora takođe dovodi do usporavanja rasta i razvoja. Duži period nedostatka ovog elementa, mannifestuje se u početku mrko-zelenom bojom listova koji kasnije dobijaju crvenu boju, koja je najjača po ivicama i po vrhu lista. Pri nedovoljnoj ishrani fosforom znatno se produžava period sazrevanja zrna. Nedostatak fosfora u periodu cvetanja prouzrokuje nepotpunu oplodnju ženskih cvetova, formiranje nedovoljno razvijenih klipova sa nepravilnim redovima zrna.

Nedostatak kalijuma

Nedostatak kalijuma manifestuje se sušenjem krajeva i vrha lista koji izgledaju kao sprženi. Vrh klipa je slabo ozrnjen, zrna nedovojno ispunjena i klimaju se. Korenov sistem je slabo razvijen, što četvo dovodi do poleganja.

Zdrava biljka kukuruza - © Pixabay

Nedostatak kalcijuma

Nedostatak kalcijuma manifestuje se želatiniziranjem krajeva mladog lišća i takvo lišće se slepljuje.


Nedostatak magnezijuma

Nedostatak magnezijuma se manifestuje prugavošću lišća. Tkivo mezofila između sprovodnih snopića dobija svetlozelenu boju, a tkivo oko sprovodnih snopića zadržava tamnozelenu boju. Pri velikom nedostatku magnezijuma lišće dobija mrku boju i povremeno se suši. Slični simptomi javljaju se i pri nedostatku gvožđa.

Ostali važni elementi

Mikroelementi igraju važnu ulogu u normalnom razvoju kukuurza, a posebno mangan, cink i bor.

Nedostatak mangana izaziva hlorozu, koja se u početku javlja u vidu pojedinačnih odvojenih pega na listovima. Te pege se sa porastom lista slivaju u veće površine čija sredina često dobija mrku boju i tkivo lista na tim mestima biva razoreno i propada.


Pri nedostatku cinka kod kukuruza javlja se bolest koja se manifestuje u beljenju vrhova. Takođe, odmah po nicanju se može javiti žućenje lista koje kasnije prelazi u prugastu hlorozu sa pojavom belih i žutih tačaka.
Nedostatak cinka utiče i na usvajanje i drugih hranljivih elemenata i narušava odnos među njima.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor: Dipl.inž. Jerinić Svetlana

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica