Kako da pravilno koristite mineralna đubriva

Kako da pravilno koristite mineralna đubriva

Krajem zime i početkom proleća veoma je važno omogućiti biljkama da kvalitetnije i bolje započnu novu sezonu. Ono što gajimo u vrtu, voćarske vrste, loza, a nekada čak i povrće koje je opstalo u toku zime, zatim ukrasno šiblje i travnjaci zahtevaju dodatak mineralnih đubriva koja će im pomoći da na proleće bolje započnu sezonu rasta. Pogledajte kako je i kada najbolje da prihranite vaše biljke.  

Sigurno već znate koliko je hrana važna za pravilan i kvalitetan razvoj biljaka. Ipak, ne koriste se za svaku biljku ista đubriva. Zato je važno da znate da postoji više tipova. Naš stručni saradnik Vladimir Milutinović podelio ih je u nekoliko osnovnih grupa i objasnio osnovne razlike među njima.

Kompleksna mineralna đubriva

Granulasta mineralna đubriva mogu se koristiti za prihranjivanje voćnih vrsta ili drugih drvenastih biljaka. Najpoznatija su ona koja imaju povećanu dozu kalijuma, kao što su đubriva sa formulacijom 8:16:24. Ona se najčešće dodaju biljkama u kasnu jesen, ređe u proleće. 

Postoje i mineralna đubriva kao što su NPK 3×15, koja se najčešće dodaju u rano proleće, početkom vegetacije, sve do marta, kada biljke počinju da ozelenjavaju. Obe vrste su kompleksna đubriva koja sadrže sve elemente neophodne za rast i razvoj biljke.

Ova đubriva dodaju se oko biljke u određenoj meri. Obično je za manju biljku potrebno 30 do 50 grama đubriva, što je količina koja stane u jednu šaku. Kod većih biljaka nekada je potrebno dodati i četiri šake, odnosno 200 grama po stabljici.

Mineralno đubrivo - ©Agromedia 


Kada se dodaje mineralno kompleksno đubrivo, potrebno je dodati ga na obrađenu zemlju, a ne na zakorovljenu. Po mogućstvu, treba izvršiti inkorporaciju, odnosno dodavanje đubriva direktno u zemlju. To znači da je potrebno da blago prekopate, pregrebuljate ili prefrizirate zemljište, kako bi se đubrivo dobro sjedinilo s njim. Ujedno, ovako se sprečava i nepotrebno isparavanje. Đubrivo će se dalje postepeno rastapati i dočekaće proleće, kada biljka počinje da aktivira svoje korenje.


Mineralna đubriva uniformnog tipa

Pored kompleksnih mineralnih đubriva, postoje i ona koja su uniformnog tipa. Ona su poznatija kao KAN ili UREA đubriva i koriste se u vreme vegetacije, ili intenzivnog rasta biljaka. Takva đubriva mogu se dodavati biljkama od marta, kada one počnu da razvijaju zeleni deo.

Kada je reč o ukrasnim vrtovima, trebalo bi da znate da većina drvenastih biljaka zahteva kompleksnija đubriva, dok je kod travnjaka KAN mnogo prikladnije.

KAN đubriva su malo blaža od onih iz prethodne kategorije, jer sadrže 26 ili 27% azota. Kada ga dodajemo oko biljke, azot se veoma brzo rastapa, pa ona može imati kvalitetniji i brži rast zelene mase. Ovu prihranu možemo i ponoviti, čak je izvršiti i tri puta.


Ukoliko želite da intenzivirate rast i razvoj biljke, možete dodati UREA đubrivo. Ono je malo jače, pa se dodaje u manjoj količini. UREA i KAN mogu se dodavati povrtarskim vrstama u vreme intenzivnog rasta biljaka, tokom proleća, ili početkom leta. Naravno, zalivanje je obavezno, a kvalitetnijem rastu može da pomogne i dobra kiša.

Vladimir Milutinović - ©Agromedia U ovom periodu mogu se koristiti i NPK kompleksna đubriva 3×15 za dodavanje u bašte, odnosno u povrtnjake. Na taj način deponujemo u zemlju kvalitetne i hranljive materije, što će omogućiti dobar početni razvoj biljaka. U zavisnosti od toga koju biljku želite da prihranite, trebalo bi i da odaberete đubrivo.

Kada je reč o ukrasnim vrtovima, trebalo bi da znate da većina drvenastih biljaka zahteva kompleksnija đubriva, dok je kod travnjaka KAN mnogo prikladnije. Ono će travi pomoći da bolje formira gustinu i kvalitetnije razvija busen. Prihranu KANOM možemo ponoviti nekoliko puta u toku godine, uz obavezno zalivanje. Sa prihranom azotnim đubrivima najbolje je da se prestane u septembru.

Sagovornik:
dipl. inž. Vladimir Milutinović

Pored navedenih đubriva, za prihranu biljaka upotrebljavaju se i organska, koja možete i sami da proizvedete i to veoma jednostavno!

Saznajte:

Ovo je najstariji način za održavanje plodnosti zemljišta

Napravite sami: Prirodni preparati za zaštitu bilja

Rastvor od koprive – prirodni preparat za zaštitu bilja

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica