Kako da pravilno i BEZBEDNO čuvate pesticide?

Kako da pravilno i BEZBEDNO čuvate pesticide?

Vegetacija je završena i nema potrebe da se neutrošeni hemijski preparati nalaze „na dohvat ruke“, na nekoj polici u šupi. Pravilo je da se i tokom vegetacije, kada se često koriste, drže u originalnom pakovanju, pod ključem, van domašaja dece i domaćih životinja. Evo kako da pravilno i bezbedno čuvate pesticide.

Rukovanje pesticidima - ©Agromedia

Trajnost pesticida obično je ograničena na dve godine, te o datumu proizvodnje i roku trajanja uvek treba voditi računa pri njihovoj kupovini. Kupuju se samo sredstva za zaštitu bilja registrovana i odobrena za promet i upotrebu u Srbiji. I samo na registrovanim prodajnim mestima, uz izdat račun.

Adekvatnim skladištenjem pesticidi se mogu uspešno sačuvati. A da zadrže svojstva i ne izgube efikasnost, kako bi se mogli upotrebiti u narednoj sezoni. Valja znati da se, deo koji preostane, uvek čuva u originalnoj ambalaži, da se nikada ne skida etiketa. Takođe, tečni preparati se nikada ne „pretaču“ u manje flaše. Etiketa na ambalaži pesticida i bezbedonosni list (MSDS) sadrže specifične informacije o čuvanju određenog pesticida.

Ako se papirno pakovanje ošteti, tada se kompletna kesica stavlja u najlon kesicu prigodne veličine i obavezno obeleži. Sve se ovo radi u rukavicama a valja staviti i masku, sada ih barem ima svaka kuća. To je neophodno posebno kada se pregledaju praškasti preparati. Naime, kada se iz pakovanja istiskuje vazduh, on će povući i sitne čestice od kojih se treba zaštititi.

Propisi kažu da se pesticidi moraju čuvati u posebnoj prostoriji, pod ključem, van domašaja dece i drugih neupućenih lica. Odvojeni od ljudske  hrane, hrane za životinje, semena, sadnog materijala, đubriva. Uz moguć pristup samo licima obučenim za rad s pesticidima. U kućnim uslovima to je osoba koja štiti biljke i koja najbolje poznaje preostale hemijske preparate.

Pravilno skladištenje pesticida

Kada je kućna apoteka sređena, pesticidi pregledani, prekontrolisan rok upotrebe, tada se sva hemijska sredstva smeštaju u mesto u kojem će se čuvati preko zime. Važno je i da „zimovnik“ pesticida bude organizovan, da se preparati slažu po grupama kojima pripadaju – insekticidi, fungicidi, herbicidi i ostala, pomoćna sredstva i razni poboljšivači delovanja.

© Galenika-FitofarmacijaRukovanje pesticidima - ©Agromedia

Na malom posedu pesticidi se obično čuvaju u nekim metalnim ormanima smeštenim u zatvorenu prostoriju u kojoj se tečnost neće smrznuti. Pošto je metal hladan s unutrašnje strane se može obložiti kartonom, novinama, stiroporom… Pesticidi mogu da se čuvaju i u drvenim ormanima koji mogu da se zaključaju.

Ako je imanje veliko i nabavljaju se veće količine hemijskih preparata za zaštitu bilja, tada se oni čuvaju u posebnom objektu izgrađenom od čvrstog materijala. On mora imati dobro izolovan krov i zidove, s podom  od nepropusnog materijala s nagibom za sakupljanje prosute tečnosti i obaveznim odvodom u koji će se slivati voda posle pranja poda.  Takav objekat mora biti adekvatno obeležen s bezbedonosnim uputstvom. Objekti za skladištenje treba da budu suvi, s odgovarajućim provetravanjem da bi se izbeglo nagomilavanje isparenja.


Idealni uslovi za čuvanje pesticida

Većinu pesticida treba čuvati na temperaturi između 5 i 15 Celzijusovih stepeni, i ne smeju biti izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti. Police moraju biti od glatkog, lako perivog, neupijajućeg i nezapaljivog materijala ( npr. metal).

U većim objektima uvek treba da stoji vreća s peskom, vermikulitom ili nekom drugom materijom koja će biti „prva pomoć“ za sakupljanje slučajno prosutih preparata, pribor za čišćenje, plastične vreće… Tu se odlažu i vage, menzure, čaše za odmeravanje, sav priručni alat koji se koristi u pripremi sredstava za zaštitu. Kao i makaze koje se koriste samo za ovu namenu, a njima se seče ambalaža da bi se uzeo preparat. U većem objektu valja naći i mesto za čuvanje manjih prskalica koje se prvo dobro operu, pregledaju, oštećeni delovi zamene…

I u velikom skladištu sredstva za zaštitu bilja treba čuvati u originalnoj ambalaži s jasno vidljivom etiketom, jer je ona najvažniji faktor sigurnosti u radu s pesticidima. Treba obratiti pažnju i na unutrašnju organizaciju skladišta. Odnosno grupisati sredstva prema nameni (fungicid, insekticidi, herbicid) i formulaciji ( tečnosti, prašiva). Tečna sredstva treba stavljati na police ispod sredstava u prahu ili u granulama zbog mogućnosti prolivanja. Sredstva u prahu ili granulama mogu absorbovati vlagu ako se neadekvatno čuvaju, pa otvorene kese ovakvih sredstava treba držati u plastičnim kesama. U novoj sezoni koriste se prvo preparati najranije kupljeni pa redom, do onih „najsvežijih“.


Rukovanje pesticidima - ©Agromedia

Pažljivo čuvajte i zaštitnu opremu

Kada se, posle dužeg vremena u proleće uđe u takav objekat, ulazi se s zaštitnom opremom propisanom za rad s pesticidima. Posebno su važni maska i rukavice jer je vazduh uvek pun pestididnih isparenja.  Trebalo bi, kada se objekat otvori, par minuta sačekati pa onda ući da unutra prodre svež vazduh.

Zaštitnu opremu ne treba čuvati u istim prostorijama s pesticidima. Pored prostorije u kojoj se skladište sredstva za zaštitu bilja, treba da se nalazi ormar koji ima dva fizički odvojena dela, jedan za odlaganje lične zaštitne opreme, a drugi za običnu odeću. U svakom ormanu s odećom valja imati i kutiju prve pomoći u kojoj su neizostavni aktivni ugalj, apotekarski alkohol, ako u blizini nema sanitarni čvor i koja flaša s čistom vodom, sapun, peškir…


Dobro organizovan domaćin ili domaćica, bez obzira da li pesticide čuva u ormanu ili većem objektu, mora da zna koja su sredstva ostala u rezervi za narednu sezonu. Zato se na vrata ormana, ili na posebnu tablu u većem objektu, zalepi spisak preostalih preparata, razvrstanih po grupama. Ovaj spisak je izvanredan podsetnik svakom „prskaču“. Tako će on ili ona bez mnogo preturanja i prisećanja, za čas prekontrolisati zalihe i znati šta treba da nabavi na početku nove sezone.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica