Hibridi suncokreta za visoke i stabilne prinose

Hibridi suncokreta za visoke i stabilne prinose

Odabirom kvalitetnog semena suncokreta obavili ste polovinu posla kada je u pitanju setva ove kulture. Adekvatno seme preduslov je za visoke prinose. Da bi odabir bio lakši, a prinosi visoki, predstavljamo 7 hibrida suncokreta kompanije Pioneer.

Suncokret - © Pixabay

Hibrid P63LL06

RM 41 – srednje rani

Srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa. Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom. Sadržaj ulja se kreće oko 47 %. Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti. Poseduje OR5 gen otpornosti na volovod (A-E).

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).

Gustina kod setve: 60–62.000 bilj./ha.

 


Hibrid P64LL125

RM 42 – srednje rani

Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja. Sadržaj ulja u zrnu 45%. Otpornost na nove rase (E +) volovoda. Biljka srednje visine, otporna na poleganje. Ima dobru toleranciju na sušu. Dobra tolerancija na bolesti.

Preporuka:


Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).

Gustina kod setve: 58–60.000 bilj./ha.


 

Hibrid P64LC108

RM 45 – srednje kasni

Nova generacija Clearfield® (IMI) hibrida vrhunskih prinosa. Stablo je srednje visine i srednje krupnih glava. Prosečan sadržaj ulja u zrnu 44–46 %. Jedan od najprinosnijih hibrida u komisiji za priznavanje sorti. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase volovoda u Srbiji. Vrlo tolerantan na sušne uslove. Može se sejati na svim tipovima zemljišta.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).

Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha.

 

Hibrid P64LE25

RM 45 – srednje kasni

Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (DuPont™ Express®). U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo. Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64F50.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).

Gustina kod setve: 56–58.000 bilj./ha.

Hibrid P64LE99

RM 49 – srednje kasni

Nova generacija hibrida sa DuPont™ ExpressSun® svojstvom. Vrlo visok potencijal prinosa. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46 %. Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u Srbiji 2015. Stablo mu je srednje visine. Glave srednje krupne. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase volovoda u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).

Gustina kod setve: 60–62.000 bilj./ha.

 

Hibrid P63LE113

RM 41 – srednje rani

Nova generacija srednje ranog hibrida sa DuPont™ ExpressSun® svojstvom. Sadržaj ulja je veoma visok u poređenju sa drugim hibridima. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46 %. Vrlo dobre agronomske karakteristike: čvrsto stablo, jak koren. Stablo mu je srednje visine. Glave srednje krupne. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase volovoda i plamenjače u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).

Gustina kod setve: 56–58.000 bilj./ha.

 

Hibrid P64HE118

RM 44 – srednje kasni

Visoko oleinski srednje kasni hibrid sa DuPont™ ExpressSun® svojstvom. Sadržaj ulja: 45-46 %. Sadržaj oleinske kiseline iznad 92 %. Pozicija glave – polusavijena. Odlična tolerantnost na bolesti. Ima gen otpornosti na volovod rase A-E. Za proizvodnju ulja sa visokim sadržajem oleinske kiseline. Obezbeđivanje izolacije udaljenosti od 500 metara od druge njive suncokreta je potrebna za dobijanje sadržaja oleinske kiseline preko 90 %.

Preporuka:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).

Gustina kod setve: 56–58.000 bilj./ha.

 

Sponzorisan članak

PIONEER HI-BRED SRB d.o.o.

Ulica: Olge Petrov 10

21000 Novi Sad
Telefon: +381/21 6742240  
Web adresa: www.pioneer.com/web/site/serbia

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica