Hibridi kukuruza za one koji žele izuzetne prinose i maksimalne profite

Hibridi kukuruza za one koji žele izuzetne prinose i maksimalne profite

Od 2013. godine na tržištu se mogu naći jedinstveni Optimum® AQUAmax® hibridi Pioneer® brenda. U toku ovih godina hibridi pod imenom Optimum® AQUAmax® postali su veoma popularni i traženi. Ovi hibridi kukuruza pokazali su izuzetne rezultate prinosa u najboljim uslovima, ali i u sušnom okruženju – to je i osnova za priču o njihovom uspehu!

Hibrid kukuruza kompanije Pioneer - © Agromedia

 

Kome nudimo svoje Optimum® AQUAmax® hibride?

Inovativnim profitno-orijentisanim proizvođačima koji traže izuzetne prinose i maksimalan profit na visokoproduktivnim poljima.

Koja je prednost Optimum® AQUAmax® hibrida?

Ovi hibridi daju pristup poslednjim inovacijama u upravljanju rizikom životne sredine i maksimalnim prinosima i profitu. Jednostavnije rečeno, Optimum® AQUAmax® hibridi obezbeđuju profit u svim uslovima!

Formula za uspeh uz Optimum® AQUAmax® hibride - © Pioneer

Šta Optimum® AQUAmax® hibride čini posebnim?

Optimum® AQUAmax® proizvodi su jedinstveno naučno rešenje za kukuruz visokih rezultata. Ovi proizvodi su proistekli iz 50 godina dugog Pioneer-ovog istraživanja hibrida koji rastu u posebnom okruženju radi maksimizacije prinosa i smanjenja rizika od nedostatka vode putem sinhronizovanog cvetanja, snažnog korenskog sistema, „staygreen“ svojstva i jake kontrole stoma.

Karakteristike Optimum® AQUAmax®  - © Pioneer

Koje činjenice i uslovi idu u prilog odabiru Optimum® AQUAmax® hibrida?

Optimum® AQUAmax® je jedini proizvod koji je naučno testiran za određene performanse na srpskom tržištu. Zahtev je da obezbedi barem 3% prednosti u prinosima u odnosu na kontrolne hibride u normalnim uslovima i 5% prednosti u prinosima u odnosu na kontrolne hibride u okruženju sa ograničenom količinom vode. Kontrolni hibridi su najpopularniji vodeći proizvodi na tržištu.


Zbog gajenja i razvoja, Optimum® AQUAmax® hibridi su najvažniji projekat DuPont Pioneer-a, a plasiranje novih proizvoda će se nastaviti.

Svojim partnerima nudimo sledeće Optimum® AQUAmax® hibride:

  • P9175 – Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u slučajevima presejavanja ili postrne setve.


  • P9241 – Hibrid u ranoj grupi koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo više sa nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Poseduje jak koren i čvrsto stablo. Treba ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.

  • P9903 – Prvi hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax® u FAO 300 grupi na našem tržištu. Stablo srednje visine i nižeg položaja klipa. Zrno u tipu zubana sa vrlo brzim otpuštanjem vlage. Jedan od najprinosnijih hibrida u ovoj grupi zrenja. Namenjen je za sušne, polusušne i poluvlažne regione.


  • P0023 – Generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage. Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike. Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperatura. U 2013. godini bio je lider prinosa u svojoj grupi zrenja sa prosečnim prinosom od 10,6 t/ha.

  • P9911 – Hibrid na samom početku grupe 400 koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, a pre svega za one koji imaju deficit vode u sezoni. Ima više stablo. Zrno u tipu zubana.

  • P0216 – Hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® hibride. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Izrazito tolerantan na visoke temperature. Stablo visoko sa višim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu u jesen.

  • P0412 – Optimum® AQUAmax® hibrid u grupi 500. Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji. Stablo više sa nešto višim klipom. Zrno u tipu tvrdog zubana. Odličan kandidat za kvalitetnu silažu. Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode. Visoko tolerantan na dugotrajne visoke temperature. Za silažu sejati 10 % gušće. Prosečan prinos sveže mase u silažnim ogledima, 2014: 58,3 t/ha.

  • P1241 – Vrhunski hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax®. Izrazito visoki prinosi u svim uslovima gajenja. Stablo više sa nešto višim položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg zubana odličnog kvaliteta. Iako spada u kasnije hibride ima odlično otpuštanje vlage (slično P1114).Dobar izbor za pripremu kvalitetne silaže.

Optimum® AQUAmax® hibridi kukuruza  - © Pioneer

Sponzorisan članak

PIONEER HI-BRED SRB d.o.o.

Ulica: Olge Petrov 10 21000 Novi Sad
Telefon: +381/21 6742240  
Web adresa: www.pioneer.com/web/site/serbia

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica