Hibridi kukuruza tolerantni na visoke temperature i manjak vode u zemljištu

Hibridi kukuruza tolerantni na visoke temperature i manjak vode u zemljištu

Kompanija KWS nekoliko godina vrši intenzivna istraživanja osobina hibrida kukuruza u stresnim uslovima proizvodnje. Jedna od najinteresantnijih tema iz ove oblasti je suša i uticaj visokih temperatura u toku vegetacije. Kao rezultat ovih ispitivanja nastao je koncept ClimaControl3 – hibridi tolerantni na visoke temperature i nedostatak vode u zemljištu.
 

Hibridi kukuruza - © Agromedia

Šta je zaista ClimaControl3?

To su hibridi koji su tolerantni na visoke temperature i sušu u sve 3 ključne faze razvoja:

  • pre cvetanja
  • za vreme cvetanja
  • posle cvetanja

Hibridi iz ove grupe su testirani na različitim lokacijama koje su karakteristične po visokim temperaturama i manjku pristupačne vode. Mereni su prinosi zrna, a takođe je vršeno i njihovo ocenjivanje kada su u pitanju najbitnije karakteristike u najznačajnijim fazama razvoja.

U meteorološki povoljnim godinama razlika u prinosu između hibrida je veoma mala. Međutim, u godinama ili na lokalitetima sa visokim temperaturama i malom količinom padavina, ta razlika može biti veoma značajna. Upravo CC3 hibridi svojim karakteristikama omogućavaju manji pad prinosa u stresnim uslovima.

Grafikon: Smanjenje prinosa zrna u uslovima suše - © KWS

Na grafikonu koji pokazuje ostvareni prinos CC3 hibrida u poređenju sa konkurentskim hibridima prikazani su prosečni prinosi mereni u strip ogledima Poljoprivredno stručnih službi u Vojvodini u 2016. i 2017. godini. Pažljivom analizom ovih rezultata može se zaključiti da postoji razlika između prinosa ostvarenih u povoljnijoj 2016. godini i prinosa u izuzetno stresnoj 2017. godini. Kod CC3 hibrida razlika između prinosa ostvarenih u 2016. i 2017. godini je manja u odnosu na konkurentske hibride.

Razlika u prinosu kod CC3 hibrida je 5,5 t/ha (što je umanjenje prinosa za 47%), dok kod konkurentskih hibrida ta razlika je 5,9 t/ha (što je umanjenje prinosa za 53%), što čini razliku od oko 6% u korist CC3 hibrida. Upravo je to glavna karakteristika CC3 hibrida da u stresnim uslovima ostvaruju više i stabilnije prinose. U ovim analizama korišćeni su rezultati 10 najzastupljenijih hibrida kukuruza na tržištu Srbije iz grupa zrenja 400 i 500, i rezultati KWS CC3 hibrida KOLUMBARIS (FAO 460) i  KERBANIS (FAO 540), a koji su zajedno testirani u strip ogledima poljoprivrednih stručnih službi.

Sponzorisani članak

Ulica: Milutina Milankovića 136A/1
Telefon: (011) 3016-965
Web adresa: www.kws.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica