Agrohemijskom analizom do boljih prinosa!

Agrohemijskom analizom do boljih prinosa!

Poljoprivredna stručna i savetodavna služba Požarevac, u saradnji sa lokalnim samoupravama sa teritorije Braničevskog okruga, sprovodi sistematsku kontrolu zemljišta. Tokom kampanje uradi se između pet i šest hiljada uzoraka. Ovogodišnja kampanja će trajati do 15. avgusta.
 

Analiza humusa © Foto: Elena Marjanović

 

U martu 2016. doneta je uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu. Najvažniji za poljoprivredne proizvođače je deo koji se odnosi na sistemsku kontrolu plodnosti zemljišta.

Po ovoj uredbi poljoprivredni proizvođači imaju pravo na besplatnu agrohemijsku analizu deset uzoraka sa parcela u njihovom vlasništvu, odnosno, parcela koje su pri registraciji ili obnovi registracije uvedene u biljnu strukturu i vode se kao vlasništvo. Zašto je bitno uraditi agrohemijsku analizu?
 

dipl. inž. Jorgovanka Vlajkovac © Foto: Elena Marjanović

Pre svega, po Zakonu o zemljištu svi registovani poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, u obavezi su da jednom u pet godina urade agrohemijsku analizu zemljišta. Prednost ove godine je što imaju pravo na deset besplatnih analiza. Uz analizu proizvođač dobija i preporuku o pravilnom đubrenju za naredne četiri godine u smislu vrste i količine đubriva, kao i vremena njegove primene“, kazala je dipl. inž. Jorgovanka Vlajkovac, samostalni savetodavac u ratarstvu Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Požarevac.

 


Zemljište na teritoriji Braničevskog okruga uglavnom je kiselo, slabo obezbeđeno fosforom i kalijumom i srednje obezbeđeno humusom i azotom.

Ova mera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva u odnosu na kod nas zastupljenu praksu đubrenja bez prethodnih analiza zemljišta.

Svaka agrohemijska analiza sadrži najbitnije podatke, od pH vrednosti zemljišta do humusa, azota, fosfora i kalijuma (makroelemenata), na osnovu čega se i pravi preporuka. Svrha preporuke je da poljoprivredni proizvođači pravilno, pravim količinama i kombinacijama unesu izbalansiranu količinu NPK hraniva.
 


Analiza humusa © Foto: Elena Marjanović

Unošenje izbalansirane količine NPK hraniva direktno utiče i na sam prinos, odnosno, kod gajenih kultura povaćavaju potencijal za dobijanje visokih prinosa. Povratna informacija od proizvođača koji usvoje preporuku je više nego dobra i kod svih je prinos i te kako uvećan“, naglasila je gospođa Vlajkovac.


Pošto poljoprivredni proizvođači znaju da na svakih pet godina, a po potrebi i ranije, treba da urade analizu, svake godine sprovodi se kampanja u svim opštinama Braničevskog okruga uz pomoć lokalnih samouprava, a javljaju se i sami proizvođači. Investicija u analizu zemljišta se višestruko isplati jer se adekvatnom primenom đubriva mogu postići uštede u novcu, povećanje prinosa i veći profit.
 

Po Zakonu o zemljištu svi registovani poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, u obavezi su da jednom u pet godina urade agrohemijsku analizu zemljišta.

Radnici Poljoprivredne službe uzimaju uzorke na terenu, a proizvođači treba da pripreme potvrdu o obnovi registracije iz 2016. godine i strukturi biljne proizvodnje u 2016. izdatu iz Trezora.

 

Uzorkovanje zemljišta

Pojedinačni uzorci se uzimaju sondom ili ašovom na dubini od 0 do 30 centimetara na parcelama koje su u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, odnosno na dubini od 0-30 i 30-60 centimetara na parcelama koje su u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Ašovom se izvadi grumen zemlje.

Zatim se uz ivicu rupe ponovo zabode ašov pod uglom od 90 stepeni od površine do dubine od 30 centimetara. Pažljivo se izvadi ašov sa zemljom, tako da ona ostane na ašovu kada se položi na tlo. Potom se po zemlji koje je na ašovu nožem napravi „kaiš“ širine 3-4 centimetra, po sredini ašova do njegovog vrha, tj. do dubine od 30 centimetara. Zemlja na ašovu levo i desno od „kaiša“ se odbaci, a „kaiš“ zemlje se ubaci u čistu kofu.
 

Poljoprivredna stručna savetodavna služba Požarevac ® foto: Biljana Nenković

Ovaj postupak se ponovi sa 20-25 ravnomerno raspoređenih mesta po celoj površini parcele, pri čemu se pojedinačni uzorci sa iste dubine ubacuju u istu kofu. Nakon uzimanja poslednjeg pojedinačnog uzorka zemlja u kofi se dobro izmeša, usitne se veće grudve i odstrani se kamenje i biljni delovi. Nakon ponovnog mešanja zemlje u kofi u polietilensku vrećicu se stavi oko 0,5-1 kilograma zemlje, a višak se baci.
 

Pojedinačni uzorci se uzimaju sondom ili ašovom na dubini od 0 do 30 centimetara na parcelama koje su u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, odnosno na dubini od 0-30 i 30-60 centimetara na parcelama u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Ukoliko se uzorkuje zemljište u voćnjaku ili vinogradu, potrebno je sa istog mesta uzeti uzorak i sa dubine 30-60 centimetara. Zemljišni „kaiš“ skinut sa ašova ubacuje se u drugu kofu predviđenu za pojedinačne uzorke sa dubine 30-60 centimetara.

Zatvorenu polietilensku vrećicu staviti u veću kesu u kojoj je ubačena etiketa sa podacima vezanim za uzorak zemljišta: ime i prezime, adresa i telefon vlasnika parcele, katastarska opština, katastarski broj, veličina parcele, dubina sa koje je uzet uzorak, planirane biljne vrste za gajenje u naredne četiri godine, a u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji naglasiti da li je voćnjak/vinograd u podizanju ili u eksploataciji. Takav uzorak može se poslati u laboratoriju.
 

Marko Stokić, master hemije © Foto: Elena Marjanović

Svake godine u laboratoriji Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Požarevac uradi se od pet do šest hiljada analiza.

U našoj laboratoriji radimo potenciometrijsko određivanje pH vrednosti, humusa po Kocmanu i azota iz humusa računskim putem, kao i određivanje lakog prisustva fosfora i kalijuma. Za uzorke čiji je pH viši od 6,5 radi se određivanje kalcijum karbonata (CaCO3). Prema dosadašnjim agrohemijskim analizama, zemljište na teritoriji Braničevskog okuga je uglavnom kiselo, slabo obezbeđeno fosforom i kalijumom i srednje obezbeđeno humusom i azotom“, kazao je master hemije Marko Stokić.

 

Sagovornici:
dipl. inž. Jorgovanka Vlajkovac, samostalni savetodavac u ratarstvu Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Požarevac
master hemije Marko Stokić

Foto: Elena Marjanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica