Aeracija veoma važna za uspešnu biljnu proizvodnju

Aeracija veoma važna za uspešnu biljnu proizvodnju

Na kvalitet i kvantitet gajenih utiče više činilaca, a jedan od njih je aeracija zemljišta. U daljem tekstu saznajte kolika zapremina kiseonika je potrebna za uspešnu biljnu proizvodnju.

Ilustracija: Uticaj mehanizacije na aeraciju zemljišta - © Pixabay

Sabijenost oraničnog sloja i njene fizičko hemijske osobine zemljišta su veoma važne za pravilan rast i razvoj gajenih kultura. Na prvom mestu se ističe aeracija zemljšta kao važan faktor u proizvodnji i dobijanju dobrog kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednih kultura, s toga postoje kritične koncentracije kiseonika u zemljištu, a za većinu biljnih vrsta se kreće od 5 do 12% od ukupne zapremine vazduha u zemljištu.

Do anaerobioze dolazi najčešće usled činioca koje se javljaju delovanjem prirode a ne retko i greškama u agrotehničkim i meliorativnim aktivnostima čoveka, a to mogu biti:

  • Vremenski uslovi, padavine koje smo kao primer imali i ove godine. Poplave smanjuju zapremine zemljišnih pora koje ispunjavaju vodom, a sa druge strane istiskuju vazduh koje su ispunjavale zemljišne pore.
  • Gaženje, naročito kretanjem teškim mašinama i njihovim agregatima u vremenskim periodima kada je zemlja zasićena vodom, te usled takvih aktivnosti dolazi do veće prepreke prodiranja korenovog sistema u dublje slojeve.
  • Do nedostatka kiseonika i do oštećenja posebno ozimih žita može doći usled stvaranja ledene kore u toku zime.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  
Autor: Dipl. inž. Darko Simić

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica