Za uspešnu mašinsku berbu pasulja ključno je odrediti vreme žetve

Za uspešnu mašinsku berbu pasulja ključno je odrediti vreme žetve

Postoje dva načina za berbu pasulja i to su mašinskim putem ili ručno. Kod mašinskog branja pasulja posebnu pažnju treba posvetiti vremenu berbe odnosno da ne dođe do rasipanja zrna.

Berba ili žetva pasulja može da se izvodi mehanizovano ili ručno. Mehanizovana berba može biti jednofazna i dvofazna.
Jednofazna berba vrši se kombajnom i obavlja se u fazi pune zrelosti. Određivanje pravog momenta za žetvu otežava to što pasulj neravnomerno sazreva, a prezrele mahune pucaju te dolazi do osipanja semena. Zato za jednofaznu žetvu pogoduju sorte koje ravnomerno sazrevaju i kod kojih se mahune obrazuju više na stablu. Kod novih sorata pasulja mahune u zrelom stanju ne pucaju pa su pogodne za žetvu kombajnom.

Dvofazna mašinska žetva obavlja se tako što se prvo biljke pokose i ostavljaju u otkosima 5-10 dana radi sušenja. Posle toga se izvodi vršidba kombajnima sa uređajem za podizanje pokošenih otkosa.

Žetva može da se vrši ručno čupanjem, košenjem, a nakon sušenja vršidba se obavlja adaptiranim žitnim vršalicama. Pri dvofaznoj berbi pasulj se žanje nešto ranije, kada su donje mahune u punoj zrelosti, a mahune u gornjem delu stabla u žutoj zrelosti. Tada su donji listovi stabla opali a gornji su žuti, samo na vrhu stabla su još zeleni. Pasulj ima osobinu da dobro naknadno posle košenja sazreva. Posle vršidbe seme se čisti od primesa, kalibrira i skladišti. Za skladištenje, seme ne sme da ima više od 14% vlage, a skladišti u silosima ili drugim suvim prostorijama.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  

Autor: Dipl. inž. ratarstva Milosavljević Zoran 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica