Sadnja u saksijama: Kako odabrati kvalitetan supstrat?

Sadnja u saksijama: Kako odabrati kvalitetan supstrat?

Uspešno kontejnersko baštovanstvo ili uzgoj biljaka u saksijama počinje sa upotrebom odgovarajućeg supstrata. Kako različite vrste biljaka zahtevaju različite podloge za uzgoj, nije moguće pronaći univerzalni supstrat koji će odgovarati svakoj biljci. Međutim, određeni sastojci univerzalnih supstrata svakako mogu biti podesni za vaše biljke.

 

Kako prepoznati kvalitetan univerzalni supstrat za saksijsko cvece - © Pixabay

Za uzgoj zdravih biljaka u kontejnerima ili saksijama, potrebno je da supstrat ima sledeće odlike:

  • Da može dovoljno dugo da zadržava vodu;
  • Da vazduh može da struji kroz njega;
  • Da ima dobre drenažne karakteristike i
  • Da ima odgovarajuću PH vrednost.

Pored izbora dobrog supstrata, najbolje bi bilo da sami napravite mešavinu za određenu vrstu biljke.

Kako prepoznati kvalitetan univerzalni supstrat za saksijsko cvece - © Pixabay

Sposobnost supstrata da zadrži vodu

Budući da se supstrati suše mnogo brže u kontejnerima za uzgoj biljaka ili saksijama nego zemlja u bašti, od izuzetne je važnosti odabrati supstrat koji ima mogućnost zadržavanja vode, kako koren biljke ne bi ostao bez iste.

Organski treset je najčešći sastojak supstrata koji se mogu naći u prodaji, prvenstveno zbog svoje sposobnosti da zadrži i do trideset puta više vode od svoje težine.

Druga solucija u organskoj proizvodnji su kokosova vlakna, odnosno istrugane ljuske kokosa.


Još jedna solucija je kompost. Bilo da je kupovni ili samostalno napravljen, predstavlja dobar organski dodatak supstratu jer pomaže zadržavanju vode, iako zasebno ne može biti dovoljan element pri uzgoju biljke.

Kako prepoznati kvalitetan univerzalni supstrat za saksijsko cvece - © Pixabay

Aeracija

Vazduh je za biljke važan koliko i voda. Bez adekvatne aeracije, biljka se doslovce može ugušiti zbog nedostatka kiseonika. Kada je supstrat sabijen u kontejneru, čestice koje čine mešavinu supstrata postaju previše zgusnute, što može blokirati protok vazduha ka korenu biljke.


Tresetni i humusni supstrati zadržavaju vodu tako da se kontejneri neće isušiti prebrzo, ali sa druge strane mogu postati previše teški, ukoliko neke lakše komponente nisu uključene u smesu supstrata.

Sami i bez muke možete poboljšati i oplemeniti supstrat za setvu semena. Na primer, dodavanjem peska, perlita ili vermikulita možete prevazići problem teških supstratnih mešavina, tako što će ih učiniti lakšim i poboljšati aeraciju.


Drenaža

Koren biljaka mora imati laku drenažu. Sa izuzetkom močvarnih i ostalih vodenih biljaka, koje mogu opstati uz vodom natopljeno korenje, većina drugih biljaka bi bila udavljena ukoliko bi njihovo korenje ležalo u vodi. Tokom vremena dolazi do razlaganja organskih supstrata što istovremeno stvrdnjava zemlju i uzrokuje probleme sa drenažom.

Neki problemi vezani za drenažu nemaju veze sa izborom supstrata već se tiču isključivo samih kontejnera i njihove konstrukcije. Kontejneri i saksije moraju imati rupice za drenažu odgovarajuće veličine, te bi se ujedno trebalo proveriti da korenje biljke nije zapušilo te otvore i time onemogućilo drenažu.

Kako prepoznati kvalitetan univerzalni supstrat za saksijsko cvece - © Pixabay

Ph vrednost

Ph vrednost supstrata se može štetno odraziti na uzgoj biljaka naročito ukoliko smesa sadrži izrazito kisele komponente, poput mahovinastog treseta. Neodgovarajuća pH vrednost može zagušiti razvoj biljke, spržiti ih ili ih čak i ubiti.

Dodavanje krečnjaka u supstrat, prema preporukama za vrstu biljke koja se gaji, može dovesti do povećanja pH vrednosti i učiniti supstrat podesnijim okruženjem za uzgoj. Kalcitne ili dolomitske varijante krečnjaka će učiniti da se pH vrednost supstrata poveća, ali su dolomitske formulacije ipak poželjnije iz razloga što sadrže kako kalcijum, tako i magnezijum, koji spadaju u najvažnija hraniva za rast biljaka.

Izvor: Homeguides

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica