Prijatelj ribolovaca a štetan u bašti – rovac

Prijatelj ribolovaca a štetan u bašti – rovac

Poljopriivredna proizvodnja zahteva veliki trud i rad, naravno i znanje. Voditi proizvodnju bilo koje poljoprivredne kulture, znači biti spreman na uspone i padove. Uspeh zavisi od mnogo faktora ali u je preventiva pravi recept za svakog poljoprivrednog proizvođača.

Rovac - © Pixabay

Štetni insekti prdstavljaju jedan od bitnih faktora koji utiču na kvalitetet poljoprivrednih proizvoda. Broj vrsta insekata i načini njihovog delovanja su skoro nesagledivih razmera. Delovanje insekata u velikoj meri vezano je za sezonu aktivne vegetacije, odnosno za topliji deo godine. Ovo pravilo važi za većinu štetnih insekata, ali ima nekih štetočina koji su aktivni i tokom hladnijeg perioda.

Zemljišne štetočine su niz vrsta koje deo svog životnog ciklusa ili ceo ciklus provode ispod površine zemlje, i u toj fazi mogu napraviti velike štete na poljoprivrednim kulturama. Dva glavna stadijuma na koje treba obratiti pažnju su larveni stadijum insekata (kod većine) i odrasli insekti (manji broj vrsta).

Rovac – najčešći razbojnik u vašoj bašti

Rovac – je štetni insekt koji tokom svog životnog ciklusa može stvoriti probleme u poljoprivrednoj proizvodnji, tako velike da se nekada naknadno ne mogu neutralisati. Spada u organizme koji se hrane biljnim delovima, korenovima i podzemnim stablima, krtolama ali i mladim izdancima.

Naročito tokom sušnog perioda se javljaju problemi, je u nedostatku vlage i hrane, ovi insekti nanose velike štete na biljkama. Takođe potrebno je imati u vidu da se kretanje ovih šteočina vezuje za zemljišta bogata humusom, a naročito ako se dodaje veća količina stajnjaka. Treba znati da uzgoreli stajnjak ima osobinu da stvori džepove u zemljištu u time omogućava nakupljanje rovaca i njihovo umnožavanje. Treba obratiti pažnju da ukoliko se na parceli lageruje veća kloličina stajnjaka, i zadržava tokom zime i leta, onda je to izvor odakle se kasnije šire ovi štetnici. Takođe malčiranje ili izostanak jesenje obrade utiču na povećanje broja rovaca.

Suzbijanje ova vrste štetočina se svodi na korišćenje geocida. To su insekticidi koji su namenjeni za upotrebu u zemllištu. Mogu se nanositi prskanjem ili se mogu primenjivati mešanjem sa zemljištem.

Da li ste znali da su mravi veoma korisni insekti u bašti?


Prskanje se svodi na tečne insekticide koji se rastvaraju sa vodom i prskaju se posle setve a pre nicanja, ali se takođe mogu koristiti u pred setvenoj pripremi. Takođe i tokom vegetacije, ali vodeći računa o karenci, jer su ovakvi pesticidi po pravilu jaki i delotvorni.

Mešanje sa zemljom se najčešce koristi kao priprema za setvu. U ovom slučaju koriste se granulast geocidi, koji se posipaju po površini parcele i zatim se inkorporiraju u zemlju, freziranjem ili plitkim prekopavanjem. Lokalno tretiranje ovim sredstvima je dodavanjem odnsno posipanjem u setvene redove ili u sadne jame.

U oba slučaja preparat ostaje prisutan oko 3 ili 4 nedelje u zemlji i deluje u kritičnom periodu razvoja biljke,.


Ovakvi insekticidi mogu biti sa različitim svojstvima, bilo da je nosač aktivne materije kukuruzna krupica ili talkni prah, odatle i način delovanja, trenutno ili odloženo.

Svakako da se uspešna setva i gajenje krompira, mrkve, cvekle i slično se teško može obaviti bez zaštite od rovaca, ali takođe i grčica gundelja žičara i sličnih zemljišnih štetočina.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica