Plamenjača napada krompir, paradajz i krastavac!

Plamenjača napada krompir, paradajz i krastavac!

Tri najčešće vrste povrća koje se nalaze na domaćoj trpezi u letnjim mesecima i koje povrtari u Srbiji najviše gaje u uslovima čestih kiša i relativno visokih temperatura, ugrožene su pojavom plamenjače. Najvažnije je, kažu stručnjaci, delovati preventivno i zaštititi ovo povrće na vreme kako bi štete u povrtnjacima bile što manje.

 Paradajz pod plamenjačom - © Foto: www.organicgardening.com

Usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazi pred sklapanje redova ili su već zatvorili redove. Tamo gde je bilo čestih kiša u proteklih nekoliko dana, registrovani su uslovi za infekcije i razvoj prouzrokovača plamenjače krompira, upozoravaju savetodavci za povrtarstvo. U takvim uslovima, inkubacija ovog patogena može da traje od 4 do 7 dana, te se zbog toga preporučuje upotreba fungicida.

Šta sve preti kupusu i kako prepoznati simptome bolesti?

Obilne i česte padavine u maju doprinele su napadu plamenjače, koja je najraširenija bolest krompira.
Ukoliko su uslovi povoljni za pojavu i razvoj parazita, štete mogu biti velike. Umereno visoke temperature i česte kiše doprinose pojavi plamenjače. Žarišta bolesti se nalaze u uvalama i neprovetrenim mestima, odnosno na mestima gde se duže zadržava rosa i gde je visoka vlažnost vazduha“, navode iz Poljoprivredne savetodavne službe u Kragujevcu.

Obilne i česte padavine u maju doprinele su napadu plamenjače, koja je najraširenija bolest krompira, ali i paradajza i krastavca.

Simptomi se javljaju na lišću, stablu, bobicama i krtolama. Na listu su to maslinastozelene pege na ivicima lista. Na naličju se uočavaju beličaste prevlake, što je siguran znak da je plamenjača napala krompir. Na stablu se javljaju tamne pege koje se spajaju. Ukoliko se bolest proširi i na krtole, javljaju se tamne pege, a na preseku krtole uočava se obolelo tkivo, rđaste boje. Zaražene krtole obično brzo propadaju.


Plamenjača na krompiru - © Foto: www.poljoberza.net

U zaštiti krompira od plamenjače potrebno je kombinovati agrotehničke mere i primenu hemijskih sredstava. Primena fungicida je preventivna i podrazumeva dobru primenu preparata na sve nadzemne delove biljaka. Samo preventivna primena i dobra pokrivenost tretirane površine može zaštititi krompir i sprečiti razvoj bolesti. Intervali između prskanja su oko 7 dana, ukoliko je opasnost od plamenjače veća. Ukoliko su uslovi nepovoljniji za razvoj bolesti, onda taj interval treba da bude oko dve nedelje.

Kako da se izborite protiv bolesti krompira


Kod primene fungicida u suzbijanju plamenjače izuzetno je važno obratiti pažnju na dovoljne količine vode po jedinici površine. U zavisnosti od porasta biljne mase, preporučena količina vode je od 600 do 900 litara po hektaru. To je garancija da će preparat biti pravilno raspoređen po čitavoj biljci.


Za plamenjaču krompira i paradajza karakteristično je to što treba delovati preventivno, odnosno – potrebno je da fungicid bude već na biljci. 

Simptomi bolesti na paradajzu slični su kao i na krompiru i ispoljavaju se u vidu pega maslinaste boje. U slučaju masovne zaraze, lišće se suši i otpada, a simptomi su uočljivi i na plodu, gde se pojavljuju sivozelene vodenaste pege koje za nekoliko dana dobijaju mrku boju i takvi plodovi lako otpadaju. Veoma je važno kod zaštite paradajza voditi računa o vremenu tretmana, jer se plodovi koji su izloženi prskanju koriste za jelo. Zbog toga je posebno važno voditi računa o karenci.

Za plamenjaču krompira i paradajza karakteristično je to što treba delovati preventivno, odnosno – potrebno je da fungicid bude već na biljci. U uslovima sušnog perioda i visokih temperatura nema uslova za plamenjaču, pa nema ni potrebe za tretmanima.

Plamenjača na paradajzu - © Foto: www.poljoberza.net

I krastavcima preti plamenjača. U našim uslovima uglavnom se javlja tokom juna meseca i bakteriozna plamenjača krastavca, ili uglasta pegavost lišća. Početni simptomi su krupne uglaste pege žute boje. Ceo list postaje krt i lomljiv i brzo se suši. Optimalna temperatura za stvaranje infekcije jeste od 15 do 25 stepeni. Krastavac je osetljiv u vreme formiranja vreže, pa je neophodno u toj fazi primeniti fungicid na bazi bakra. Treba voditi računa da ne dođe do fitotoksičnih pojava. Zato stručnjaci preporučuju fungicide koji u sastavu imaju više aktivnih materija od kojih je jedna na bazi bakra.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica