HIT! Uzgoj dinje u plasteniku – budite PRVI na pijaci i računajte na ZARADU!

HIT! Uzgoj dinje u plasteniku – budite PRVI na pijaci i računajte na ZARADU!

 Uzgoj dinje u plasteniku - © Agromedia

Proizvodnja tradicionalnih povrtarskih kultura kao što su paradajz i paprika u plastenicima nije jednostavna jer zahteva mnogo posla, velika ulaganja i angažovanje radne snage. Osim toga, zbog uvoza jeftinijeg povrća iz Albanije, Grčke i drugih okolnih zemalja, gajenje ovih kultura postalo je vrlo neizvesno, a cena proizvoda na tržištu stalno varira.

Upravo zbog toga su mnogi proizvođači, u potrazi za nekim drugim „alternativnim“ ali i isplativim kulturama, naišli na dinju. Za mnoge povrtare gajenje dinje u zatvorenom prostoru pokazalo se kao odlično i pre svega, vrlo isplativo rešenje jer može da se ostvari značajan profit.

Pored toga što je u Srbiji malo onih koji se bave proizvodnjom ovog slasnog povrća, dinja je tražena na tržištu i lakše se dolazi do kupaca. Osim toga kada se gaji u plasteniku, sa prodajom se može krenuti rano. To proizvođačima daje mogućnost da brzo dođu do prve zarade, na samom početku sezone. Neki povrtari svoje dinje iz plastenika iznose na pijacu, još u maju. Pa čak i sa visokom cenom koju ona tada ima na pijaci, nije teško da se proda sav rod.

Uzgoj dinje u plasteniku - © Holland Angro

Odabir visokoprinosnih hibrida

Odlične rezultate povrtari postižu sa hibridima kompanije Holland Angro, i to sa Manuelom i Fluviom u ranoj proizvodnjii (u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju), a u proizvodnji na otvorenom sa Nevour-om i Raymond-om. Pored toga uspeh ne može da izostane kada sve povrtare koji gaje hibiride ove kompanije redovno obilaze i njihovi stručnjaci. Oni nadgledaju proizvodnju od početka do kraja i tu su da posavetuju kako da proizvodnju, sa što manje grešaka dovedu do kraja. I to je usluga koja je potpuno besplatna. Ovo su neki od visokoprinosnih hibrida dinje iz kompanije Holland Angro:

Manuela F1 – izuzetno rana i slatka dinja u ananas tipu

Najraniji hibrid dinjena našem podneblju. Plodovi su izduženog i uniformnog oblika sa korom jake mrežaste strukture koji mogu dugo da se čuvaju na njivi.

 • Unutrašnji izgled ploda: Izuzetno slatka u tipu ananasa sa mesom beličaste boje.
 • Gajenje dinje: U plastenicima, za visoke i niske tunele ili na otvorenom, sa ili bez pokrivanja. Rasađivanje 15. marta u razmaku 140×60 ili 15. aprila sa razmakom 140×60-70. Prinosna, daje 7-10 plodova na vreži, koncetrisano branje.
 • Rod: 7-10 plodova po vreži
 • Prosečna težina: 1,5 kg
 • Otpornost: Žuto uvenuće, pepelnicu krastavca i plamenjaču krastavca
 • CENA: Pakovanje od 500 semenki – 4.320 dinara sa PDV-om
 Hibrid dinje Manuela - © Agromedia

Fluvia F1 – rana galia zelenkastog mesa

Veoma rana dinja, blago ovalnog oblika.

 • Unutrašnji izgled ploda: Ukusna, veoma slatka i tražena na tržištu, meso je zelenkaste boje.
 • Gajenje dinje: Namenjena za plasteničku proizvodnji u tunelima i na otvorenom polju sa ili bez pokrivanja. Rasađivanje se vrši 15. aprila u razmaku 140×60-70 ili 10. maja sa razmakom od 140×80. Dobro zametanje, 5-8 plodova po vreži i koncentrisano branje.
 • Rod: 5-8 plodova po vreži
 • Prosečna težina: 1,5-2 kg
 • Otpornost: Žuto uvenuće i plamenjaču krastavca
 • CENA: Pakovanje od 500 semenki – 4.450 dinara sa PDV-om
 Hibrid dinje Fluvia - © Agromedia

Raymond – krupna dinja u ananas tipu

Srednje rana prinosna dinja, krupnih plodova, dobro čuvanje posle berbe.

 • Unutrašnji izgled ploda: U tipu ananasa, izduženog oblika, sa mesom beličaste boje.
 • Gajenje dinje: Sadi se u srednje ranoj fazi, daje 4-5 krupnih plodova po vreži, za produženo branje.
 • Prosečna težina: 3 kg
 • Otpornost: Žuto uvenuće i plamenjaču krastavca
 • CENA: Pakovanje od 500 semenki – 4.450 dinara sa PDV-om
 Hibrid dinje Raymond - © Agromedia

Nevour F1 – najpogodnija za glavnu sezonu

Srednje rana dinja za kasniju proizvodnju i produženo branje.


 • Unutrašnji izgled ploda: Dinja izduženog oblika u tipu ananasa sa mesom beličaste boje.
 • Gajenje dinje: Dobro zametanje, 4-6 plodova po vreži. Rasđivanje se vrši 10. maja u razmaku 140×80. Direktne setva se vrši 15. maja u razmaku 140×60-70
 • Rod: 4-6 plodova po vreži
 • Prosečna težina: 2-3kg
 • Otpornost: Pepelnicu krastavca i plamenjaču krastavca
 • CENA: Pakovanje od 500 semenki – 4.450 dinara sa PDV-om

Hibrid dinje Nevour - © Agromedia

 

Tehnologija proizvodnje dinje

Dinja se proizvodi iz rasada ili direktnom setvom. Najbolja zemljišta za ovo povrće su ravničarska i plodna tla. Rasađivanju se pristupa kada temperatura zemljišta dostigne najmanje 15 ºC.


Potrebna temperatura za klijanje semena je od 14 do16 ºC. Dok na temperaturama preko 25 ºC seme može da nikne za 4 do 5 dana. Optimalna temperatura za rast i razvoj je oko 30 ºC. Ako se desi da bude hladnije od 13°C to dolazi do prestanka cvetanja, a na temperaturama od 10 ºC do – 0,5 ºC one propadaju.

Desetak dana po nicanju treba obaviti prvo okopavanje i prihranjivanje biljaka. Iako je dinja veoma otporna na bolesti, treba obratiti pažnju na bakterioznu mrljavost lubenice koja može biti pogubna po rod i kvalitet dinje. Naše podneblje je idealno za uzgoj ovog povrća. Sa velikim brojem sunčanih dana, dinji ne manjka slasti.


Prinos dinje pre svega zavisi od dobrog hibrida i primenjenih agrotehničkih mera. Ipak na porodičnim gazdinstvima prinos dostiže od 100 do 200 kg plodova na 1 aru, a od 100 do 400 kg dinja na istoj površini.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica