Evo sa kojim POVRĆEM treba gajiti KUKURUZ u bašti!

 klip kukuruza- ©Pixabay

Kombinovanjem useva kukuruza sa drugim kulturama u povrtnjaku mogu doprineti šarenolikosti bašte, boljem prinosu, kao i uštedi prostora, ali treba voditi računa sa kojim poljoprivrednim kulturama kukuruz može da raste.

Kombinovani, združeni usev predstavlja mogućnost gajenja više različitih biljnih vrsta na istoj parceli, ali u različitoj razmeri. Uz kukurus se može gajiti pasulj, vreže poput tikava, bundeva i puzavih tikvica, ali i druge billjke. 

Kukuruz je veoma zahvalna kultura za gajenje koja se od pojave u Srednjoj i Latinskoj Americi veoma brzo proširili na čitav svet zbog svoje prilagodljivosti na različite klimatske uslove. Ova biljka je jedna od najzastupljenijih kultura u povrtarstvu.

Najveći proizvođač je Amerika, koja sa oko 333 miliona tona godišnje proizvede oko 43% ukupne svetske količine kukuruza. Zbog popularnosti ove biljke povrtari često traže načine kako da pospeše njenu proizvodnju, a to se može učiniti i dobrom kombinacijom useva drugih biljaka sa kukuruzom u cilju povećanja plodnosti i stvaranja simbioze među vrstama.

Kukuruz i pasulj

pasulj- ©Pixabay

Ukoliko se opredelite na združeni usev kukuruza i pasulja, u tom slučaju kukuruz neće služiti samo kao nosač klipa, već i kao pritka uz koju će se pasulj uspeti. Kada stabljika kukuruza prilično izraste u visinu i oslobodi prostor pri zemlji, imate priliku da zasadite veliki broj vreža. Združeni usev ne samo da ima funkciju traženja fizičkog mesta, on ima veoma dobru simbiotsku funkciju, što znači da će bundeve koje budu puzale između stabljika kukuruza svojim lišćem stvarati senku i održavati vlažnost tla koja pogoduje kukuruzu. 

Pasulj i kukuruz predstavlja čestu kombinaciju u združenom usevu. Iako se puzavi pasulji u poslednje vreme mnogo manje gaje, te su ove vrste maltene iščezle, oni ipak predstavljaju boljeg komšiju kukuruza u odnosu na niske pasulje. Razlika između niskih i puzavih pasulja je u periodu branja. Puzavi pasulj formira cvetove od zemlje, te kako vreža raste tako i cvetovi, plodovi i mahune izrastaju celom dužinom vreže do samog vrha.

Međutim, plodovi stižu u nejednako vreme, stoga je neophodno raditi podbiranje, odnosno branje mahuna periodično – kako koji talas mahuna sazri. Loša stvar bi se dogodila ukoliko ne stignete na vreme da oberete pasulj. Tada se može dogoditi da mahune koje su najbliže zemlji puknu ili usled vlage proklijaju na samoj biljci.

Iako su lakši za gajenje, niskim pasuljima treba veći prostor, te se oni češće zasebno gaje. Kod gajenja pasulja u združenom usevu sa kukuruzom ne postoji mogućnost da se utiče na napad insekata i korova ili da se dobro okopa sam pasulj.

Kukuruz i vreže – bundeva i tikve

bundeve- ©Pexels

Za gajenje združenog useva bundeve i kukuruza, neophodno je posejati kukuruz u ranijem periodu, jer tada zemlja još uvek nije dovoljno topla. Sredina aprila je pogodan termin. Međutim, setva same bundeve mora pričekati toplije vreme. Ovo je naročito bitno zbog klijanja semena, ali i da bi se zaštitio usev kukuruza.

Ako biste u isto vreme posadili i kukuruz i bundevu kukuruz ne bi stigao da dobije određenu dimenziju, kada bi bundeva, koja brzo napreduje, uspela da razvije svoju vrežu. Kada početkom juna kukuruz dostigne visinu od oko 80 cm, bundeva bi već imala vrežu višu od jednog ili čak dva metra, što bi dovelo do mogućnosti da se neke od vreža penju na kukuruz i da ga obore na zemlju. Stoga je potrebno posejati bundevu tek nakon 10. maja.

Podaci pokazuju porast prinosa od 30% ukoliko se poštuje razmera 2:1, tako što se seju dva reda tikava na rastojanju od 1.4m i dva reda kukuruza na rastojanju od 0,7m. 

Kukuruz se može saditi i sa kelerabom i sojom, ali ne voli da se druži sa celerom. 

Negativne strane udružene sadnje

Združeni usev ima i negativne strane poput različitih bolesti koje se javljaju na samim biljkama, problema sa insektima, pticama i puževima. Ipak, najveći problem povrtarima stvaraju korovi, pa zbog toga većina povrtara pribegava korišćenju herbicida.

U združenom usevu je izbor preparata koje možete koristiti znatno sužen. Svakako je moguće koristiti određene preparate koji se koriste nakon setve, a pre nicanja, ali kada su u pitanju sredstva kojim se tretira već formirana biljka u toku njenog razvoja tu je potrebna posebna pažnja.

U združenom usevu, u borbi protiv korova nije moguće korišćenje sredstava protiv uskolisnog korova koji je čest među nižim poljoprivrednim kulturama, jer bi se na taj način oštetila samu stabljika kukuruza, koja takođe spada u uskolisne biljke.

Stoga, ukoliko se već odlučujete na združeni usev potrudite se da ostavite malo više prostora između biljaka kako biste mogli mehanički da tretirate zemlju okopavanjem i freziranjem i na taj način se oslobodite korova. Ukoliko neki korov i propustite, dovoljan razmak između biljaka daće im mogućnost da se izbore protiv korova i opstanu uprkos njegovom prisustvu.

Komentari