Kako poboljšati i oplemeniti supstrat za setvu semena

Kako poboljšati i oplemeniti supstrat za setvu semena

Poboljšatje supstrat perlitom i zeolitom - ©Pixabay

Jedan od bitnih faktora na koje morate obratiti pažnju prilikom setve semena jeste supstrat. Bez obzira na to da li kupite gotov, već pripremljeni humus, ili ste se odlučili da zemlju pripremite sami, imajte u vidu da supstrat vrlo jednostavno možete poboljšati i obogatiti. Saznajte kako da odaberete pravi supstrat i kako da ga obogatite.

Pored optimalnih uslova u kojima će seme naklijavati, da biste dobili jak i dobar rasad morate vrlo pažljivo odabrati supstrat za setvu. Supstrat možete kupiti gotov, ili ga možete napraviti sami.

Kako odabrati dobar gotov supstrat

Prednost gotovog supstrata jeste u tome što je on sterilisan, odnosno očišćen od svih korova. Kada kupujete gotov supstrat obratite pažnju da je bogat humusnom materijom, rastresit i dovoljno vlažan. Da li gotov supstrat sadrži dovoljno vlage najbolje ćete proveriti ako zemljom napunite šaku i stisnete. Nakon što otvorite šaku humus koji sadrži zadovoljavajuću količinu vlage ostaće u vidu grudve, odnosno neće se raspasti. Ovo je i pokazatelj da je supstrat dovoljno čvrst da održi pravilan raspored korena nove biljke.

Kod pripreme supstrata najbitnija je sterilizacija

Ukoliko ste se odlučili da supstrat za setvu semena ipak pripremite sami, morate obratiti pažnju na nekoliko stvari. Što se tiče smeše za supstrat, stručnjaci preporučuju da je najbolje da u njoj bude 50% treseta i 50% humusa. Smešu dodatno možete obogatiti i glistenjakom ili stajnjakom, u razmeri od oko 10%.

Sterilizacija je naročito bitna. Kako bi seme proklijalo, a mlade biljke se pravilno razvile, neophodno je da supstrat za setvu bude očišćen od korova, odnosno sterilisan. Sterilizacija supstrata vrši se na visokim temperaturama, pa bi ovo mogao biti jedan od složenijih postupaka u pripremi supstrata u kućnim uslovima.

Kako da poboljšate supstrat?

Zemljište za setvu semena može se oplemeniti i materijama koje nisu humusne. Ove materije služe da poprave fizičke karakteristike supstrata, odnosno njegovu mogućnost da upije dovoljnu količinu vlage prilikom zalivanja semena i mlade biljke, ali i omogućavaju da zemlja u kojoj ćemo posaditi seme bude dovoljno rastresita. Dodavanjem ovakvih materija u supstrat sprečavate da se zbog prevelike vlažnosti u korenu biljke razviju neka oboljenja, najčešće gljivična, koja mogu oštetiti biljku.

Poboljšajte supstrat za setvu semena - ©AgromediaFoto: Agromedia, 2024, sva prava zadržana

Perlit

Vrlo je važno da prilikom pripreme supstrata za setvu semena u zemlju dodate perlit. Perlit je materija nastala iz minerala i predstavlja inertnu smešu u vidu granula. Preporuka je da u supstrat dodate otprilike 10% perlita.

Perlit ne sadrži nikakve hranljive materije koje bi mogle dodatno oplemeniti zemljište, već ima isključivo fizičku ulogu. Dodavanjem perlita u smešu sa setvu semena, zemlja će postati dovoljno rastresita i puna vazduha neophodnog za pravilan razvoj korena mlade biljke.


Zeolit

Za poboljšavanje strukture zemljišta možete iskoristiti i zeolit. Ovaj mineral u pripremi supstrata koristi se kao samleveni kamen ili brašno, koji se može umešati u sam supstrat, međutim, zeolit možete i posuti preko saksije ili kontejtera u kojem se seme seje. Na ovaj način humus će fino naleći na seme koje smo posejali.

Zeolit može u sebe upiti vlagu i hranljive materije, koje će kasnije postepeno otpuštati. Takođe, zeolit ima i sposobnost detoksikacije, pa može upiti materije koje mogu mladoj biljci naneti štetu. Preporuka je da se u smešu za setvu semena doda oko 10% zeolita.

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica