4 osnovna i kratka pravila za navodnjavanje paprike

4 osnovna i kratka pravila za navodnjavanje paprike

Proizvodnja povrća je nemoguća bez dovoljne količine vode, te je uslov za ostvarivanje prinosa navodnjavanje. Paprika je jedna od najomiljenijih kultura domaćih povrtara te za vas izdvajamo četiri osnovna i kratka pravila za navodnjavanje ove kulture koje smo dobili od dipl. inž. Tatomira Srđanova iz Poljoprivredne stanice Novi Sad.

1.Paprika zahteva intenzivno navodnjavanje i u našim uslovima je potrebno između 500 i 600 litara vode a najbitniji periodi su posle rasađivanja, zatim u periodu cvetanja i u periodu plodonošenja.

2. Postoji više načina navodnjavanja a to su: veštačka kiša, brazdama, potapanjem kao i kap po kap koja je najskuplji način ali i najbolji jer se takvom metodom mogu dodavati vodotopiva đubriva u skladu sa fazom razvoja i potrebama paprike za odgovarajućim hranljivim elementom.

3. Optimalna temperatura vode je 20-22 stepena i u našim uslovima se zaliva u periodima 7-10 dana (u zavisnosti od tipa zemljišta, dnevnih i noćnih temperatura) a zalivne norme se kreću od 20-40 lit/m2.

4. Ne treba dozvoliti da biljka pokaže nedostatak vode posebno u periodu nakon rasađivanja odnosno u periodu ukorenjavanja.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica