Visoke tehnologije u službi poljoprivrede

Visoke tehnologije u službi poljoprivrede

Od skoro, našim poljoprivrednim proizvođačima se nudi i pomoć novih, tvz. visokih tehnologija, u proizvodnji. Sada je moguće da uz pomoć ove tehnologije, na precizan i jednostavan način prate napredak svog polja i stanje useva pomoću dronova.

dron© Pixabay

Kroz analizu fotografija prikupljenih dronom, dobijaju se sledeće informacije:

  • precizan broj biljaka i zone gubitaka, zbog čega se ima rani uvid u to kakva je bila setva i da li je potrebno pristupiti korektivnim merama kao sto je presejavanje,
  • prisustvo korova i lokacije gde su zone sa korovima, što omogućava da se optimizuje prskanje protiv korova,
  • opšte stanje useva – na osnovu ovih informacija se može pristupiti daljem ispitivanju i analizirati uzroci problema kao sto su štetočine, bolesti i stres izazvan viškom ili manjkom vode,
  • procenat cvetanja – na osnovu ovih rezultata uzgajivač može znati koliki procenat od ukupnog broja biljaka je u cvatu, i pripremiti se za dalje operacije.

Pored navedenih informacija, ovako se može utvrditi i nivelacija zemljista, i identifikovanje najviše i najniže tačke, odnosno oblasti depresija i brežuljaka, kao i izračunati ukupna obradiva površina, koja se neretko razlikuje od katastarske.

U Srbiji je najveća potražnja za analizom useva kukuruza i šećerne repe, a uzgajivači su kroz celu sezonu dobijali vredne informacije koje su im omogućile pravovremene agrotehničke mere, kao i dovoljno informacija za pripremu sledeće sezone. Kalendar snimanja je sproveden u četiri faze, kroz koje su dobili informacije o svom obradivom zemljistu, broju biljaka, stanju korova, i procene prinosa na kraju sezone.

Dron tehnologija se pokazala kao vrstan poljoprivredni alat, jer omogućava analizu svakog kvadratnog metra polja, bez obzira na njegovu veličinu. To dovodi do smanjenja troškova proizvodnje i omogućava mere koje ce dovesti do viših prinosa.

PRVO TRAKTORI, a dronovi neka se pripreme

Primena dronova u preciznoj poljoprivredi je počela u SAD, gde su oni i danas najzastupljeniji. Taj trend se polako širi i u ostale delove sveta, pa je do sada analizirano preko 100 biljnih vrsta za korisnike u više od 75 zemalja. U SAD se najviše traže analize kukuruza i soje, u Kanadi je to uljana repica, u Južnoj i Latinskoj Americi šećerna trska, u Africi makadamija. U Australiji se dron tehnologija najviše koriste proizvođači jagode, zelene salate i eukaliptusa.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica