Upotreba solarnih panela u navodnjavanju

Upotreba solarnih panela u navodnjavanju

Sa povećanjem svesti o održivim izvorima energije, dolazi i do promene trendova, pa zbog česte primene ovakvih sistema u svetu dolazi do snižavanja cene.

Solarni panel - © Pixabay

Primena solarne energije pomoću solarnih panela u navodnjavanju je u svetu vrlo aktuelna. Pojavljuju se sve bolja rešenja koja obaraju cenu solarnih sistema. Oni se koriste u različitim vidovima biljne proizvodnje na mestima gde nije prisutna električna mreža i gde ne postoji adekvatan način napajanja samog sistema.

Sistemi solarnih crpnih stanica mogu da se koriste u izolovanim površinama i smanjuju potrebu za dizel pumpama i gorivom koje ih pokreće, kao i kompletnim održavanjem koje sa sobom nosi takav jedan sistem. Najviše se primenjuje u sisteme “kap po kap i kišnih krila”. Prednost sistema je u tome što traje do 20 godina, nema održavanja samog sistema i uz to nema emisije CO2. Isplativost kroz 3 do 4 godine.

U povrtarskoj proizvodnji sistem može biti isplativ za 3 do 4 godine. Sistem se sastoji od solarnih foto namenskih panela, regulatora i drajvera za samu pumpu, pumpe koje mogu da budu površinske i podzemne, i kompletnog sistema do magistralnog cevovoda, zajedno sa daljinskim upravljanjem, merenjima i upravljanjem na samoj lokaciji.

Korisnik može bez prisustva na lokaciji da nadzire i upravlja sistemom preko SMS poruka i da na taj način oslobodi svoje resurse. Analiza pokazuje da 7,5 kW pika solarnih panela zajedno sa pumpom snage 4 kW mogu u sistemu kap po kap da navodnjavaju 5 hektara, mada to zavisi od same kulture i da na taj način iskoriste kapacitet jednog prosečnog bunara.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor: Dipl. inž. Igor Ristić 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica