Tri segmenta u održavanju mehanizacije koje ne treba zanemarivati tokom žetve

Tri segmenta u održavanju mehanizacije koje ne treba zanemarivati tokom žetve

Tokom letnjih meseci, višak slobodnog vremena treba posvetiti mehanizaciji koja će se koristi u žetvi ili tokom jeseni. Veoma je važno da kombajni, traktori i prikolice budu pregledani i spremni za žetvu, prvo pšenice, a kasnije i kukuruza.

Održavanje mehanizacije osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju - © Agromedia

 

Pored navedenog, prskalice se koriste tokom cele godine, pa treba razmisliti i o njihovom održavanju. Bilo da je u pitanju fungicdni tretman ili folijarna prihrana, prskalice moraju biti spremne, jer određene radove treba izvesti na vreme, jer se kašnjenje može znatno odraziti na prinos. Prskalice treba detaljno oprati deterdžentom nakon svakog korišćenja, kako bi se smanjilo mešanje hemikalija i treba proveriti dizne, pumpu i izmešivače. 

Postoje 3 stvari koje treba proveravati na vašim mašinama jer se lako zanemaruju, a rezultiraju skupim popravkama.

Pritisak u gumama

Stanje guma i nivo naduvavanja su veoma važni kod mašina koje koristimo na terenu. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača ne posvećuje veliku pažnju ovom segmentu, dok god guma nije u popunosti ravna. Uticaj pritiska u gumama na tlo je veoma važan, a stručnjaci kažu da je ovaj segment jednako bitan kao i odabir semena.

Zanemarivanje stanje guma i tvrdoću u odnosu na teret koji se prevozi, može da uništi strukturu tla, posebno tokom žetve. 

Kako bi mašine davale svoj maksimum i smanjili uticaj na tlo, ove parametre treba redovno kontrolisati. Jedini precizan način da se ovo ustanovi je da se pritisak izmeri kada je mašina natovarena i kada je prazna, i naravno da se poštuju preporuke proizvođača guma ukoliko su vam poznate. 


Jednom kada sakupite ove podatke, to će znatno olakšati buduće podešavanje, rad mašine i ujedno se smanjuje uticaj na degradaciju kvaliteta zemljišta. Naravno pored navedenog usled smanjenja pritiska u gumama može doći i do oštećenje felni, a zbog neravnomerne raspodele težine i do drugih kvarova.

 Uticaj mehanizacije na zemljište - © Pixabay

Antifriz

Glavna je uloga antifriza je sprečavanje zamrzavanja, ali pored toga aditivi u ovoj tečnosti sprečavaju koroziju, elektrolizu i oštećenje cevovodne linije motora. Antifriz tokom leta ne gubi sposobnost sprečavanja zamrzavanja ali se gubi zaštitno svojstvo.


Kada je mašina pod opterećenjem, antifriz ključa u glavi cilindra i oko komore za sagorevanje, a toplota se prenosi na ostatak tečnosti. Upravo ključanje utiče na smanjenje aditiva, a ostaje tečnost koja sprečava zamrzavanje ali gubi zaštitno svojstvo. 

Upravo zato se preporučuje zamena ove tečnosti kako bi se sačuvalo stanje motora, jer tokom žetve biće utrošeno dosta radnih sati.


Stanje klime

Ukoliko vaša mašina poseduje sistem za hlađenje kabine, pored promene kaiševa, treba očistiti prljavštinu sa kondenzadora i promeniti filter vazduha za kabinu ukoliko to već niste učinili. 

Staro rashladno sredstvo treba promeniti, izvlači se vakumom kako bi se uklonili svi tragovi vlage, a onda se dodaje odgovarajuća količina sredstva i po potrebi zameniti ulje. Ukoliko se ovaj korak zanemaruje smanjuju se performanse rashladnog sistema. Ono što je još važnije, kada se vlaga izmeša sa sredstvom za raslađivanje, reaguju i nastaje kiselina koja izjeda delove iznutra, što rezultira veoma skupim popravkama. 

Nije strano da mašine koje se koriste na našim poljima nemaju ugrađenu klimu, ali ako je već imate treba voditi računa da zbog skupe popravke ne ostanete bez nje. Treba imati na umu da što je klima duže uključena, a došlo je do pojave vlage, izloženost kiselini se povećava, a samim tim i mogućnost kvara.

Izvor: Agriculture.com

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica