Subvencije za kupovinu polovnih traktora iz uvoza

Subvencije za kupovinu polovnih traktora iz uvoza

Ako ste poljoprivredni proizvođač sa teritorije grada Užica, koji je u prethodnih 12 meseci kupio polovni traktor iz uvoza, možete konkurisati za subvencije. Predmet podsticaja su polovni traktori namenjeni izvođenju poljoprivrednih radova sa sastavnim standardnim delovima, uređajima i opremom koji su uračunati u cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice koje je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2017. godini. Subvencionisani iznos podsticajnih sredstava za nabavku polovnih traktora iz uvoza iznosi 50 % od iskazane vrednosti na carinskoj deklaraciji po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan potpisivanja ugovora. Podsticajnim sredstvima se ne nadoknađuju: porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost, carinske, uvozne i ostale administrativne takse.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.
Poljoprivredni proizvođači mogu koristiti više različitih mera podrške razvoju poljoprivrede na teritoriji grada Užica u 2017. godini, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava po korisniku iznosi 250.000,00 dinara, odobrenih od strane Grada Užica u tekućoj godini.

Subvencije za kupovinu polovnog traktora - © Pixabay

Obrasci prijave su dostupni u prostorijama Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“(Petra Ćelovića bb, 31000 Užice) u prostorijama Gradske uprave Grada Užica (Odsek za poljoprivredu, kancelarija br. 28, na adresi Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice) svakog radnog dana od 10 do 14 časova, ili možete preuzeti na sajtu Grada Užica.

Popunjen obrazac prijave i potrebnu dokumentaciju podnosilac prijave dostavlja lično na pisarnicu Gradske uprave grada Užica, kancelarija br. 12, najkasnije do petka 22. septembra 2017. godine do 14 časova.

Izvor: Grad Užice

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica