Rad tanjirača zavisi od tipa zemljišta

Rad tanjirača zavisi od tipa zemljišta

Nakon jesenje setve sledi veoma bitan zadatak vezan za pripremu zemljišta za setvu ozimih strnina. Pre svega, potrebno je uraditi dobru pripremu parcela. U svetu, ali i kod nas, postoji trend konzervacijskih sistema obrade, koji podrazumevaju primenu savremenih mašina za tu namenu.
Obrada zemljišta - © Agromedia

Pomenute mašine su multifunkcijskog sistema, odnosno poseduju radne organe za podrivanje, tanjiranje i paker-valjke. Redukovana obrada je jedan od sistema konzervacijske obrade. Pomenuti sistemi mogu da sačuvaju vlagu za nicanje, koje u vreme setve može biti manje. S obzirom na to da njihove prohode na parceli treba ukrstiti, ove mašine koriste se samo na velikim parcelama. Na malim površinama to nije moguće.

U poslednje vreme popularna je upotreba tanjirača za redukovanu obradu. Tanjirače su predmeti namenjeni za plitku redukovanu obradu. One usitnjavaju biljne ostatke, prevrću zemljište, a pritom zagrću biljne ostatke (oko 70%) i mineralno đubrivo. Obrada zemljišta tanjiračom može se vršiti u jednom ili u više prohoda. Prema dubini obrade, tanjirače mogu biti:

  • Lake (opterećenje po disku 35 kg)
  • Srednje teške (opterećenje po disku 35-80 kg)
  • Teške (opterećenje po disku preko 80 kg)

Kvalitet rada tanjirača direktno zavisi od procenta vlage i strukture, odnosno tipa zemljišta, kao i od zakošenosti radnih organa (tanjira). Radna brzina treba da je od 8-12 km na sat. Setveni sloj treba pripremiti na dubini od 8-10 cm, ne dublje.

Blagodareći upotrebi tanjirača skraćuje se vreme obrade. Tanjirače koje se sve češće viđaju na našim poljima ne spadaju u kategoriju teških predmeta. Ako je suva jesen, korisnije je sačekati kišu, pravilno pripremiti parcele i uraditi setvu, nego po svaku cenu pripremu vršiti tanjiračama po suvom vremenu.

Ukoliko izostane duboko oranje, zbog primene redukovane obrade, proizvođači treba da znaju da će kontrolu korova i bolesti na svojim parcelama morati više da obavljaju primenom pesticida.

Autor: Dipl. inž. Čorogar Dejan

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica