Rad tanjirača zavisi od tipa zemljišta

Nakon jesenje setve sledi veoma bitan zadatak vezan za pripremu zemljišta za setvu ozimih strnina. Pre svega, potrebno je uraditi dobru pripremu parcela. U svetu, ali i kod nas, postoji trend konzervacijskih sistema obrade, koji podrazumevaju primenu savremenih mašina za tu namenu.
Obrada zemljišta - © Agromedia

Pomenute mašine su multifunkcijskog sistema, odnosno poseduju radne organe za podrivanje, tanjiranje i paker-valjke. Redukovana obrada je jedan od sistema konzervacijske obrade. Pomenuti sistemi mogu da sačuvaju vlagu za nicanje, koje u vreme setve može biti manje. S obzirom na to da njihove prohode na parceli treba ukrstiti, ove mašine koriste se samo na velikim parcelama. Na malim površinama to nije moguće.

U poslednje vreme popularna je upotreba tanjirača za redukovanu obradu. Tanjirače su predmeti namenjeni za plitku redukovanu obradu. One usitnjavaju biljne ostatke, prevrću zemljište, a pritom zagrću biljne ostatke (oko 70%) i mineralno đubrivo. Obrada zemljišta tanjiračom može se vršiti u jednom ili u više prohoda. Prema dubini obrade, tanjirače mogu biti:

  • Lake (opterećenje po disku 35 kg)
  • Srednje teške (opterećenje po disku 35-80 kg)
  • Teške (opterećenje po disku preko 80 kg)

Kvalitet rada tanjirača direktno zavisi od procenta vlage i strukture, odnosno tipa zemljišta, kao i od zakošenosti radnih organa (tanjira). Radna brzina treba da je od 8-12 km na sat. Setveni sloj treba pripremiti na dubini od 8-10 cm, ne dublje.

Blagodareći upotrebi tanjirača skraćuje se vreme obrade. Tanjirače koje se sve češće viđaju na našim poljima ne spadaju u kategoriju teških predmeta. Ako je suva jesen, korisnije je sačekati kišu, pravilno pripremiti parcele i uraditi setvu, nego po svaku cenu pripremu vršiti tanjiračama po suvom vremenu.

Ukoliko izostane duboko oranje, zbog primene redukovane obrade, proizvođači treba da znaju da će kontrolu korova i bolesti na svojim parcelama morati više da obavljaju primenom pesticida.

Autor: Dipl. inž. Čorogar Dejan

Komentari