Prskanje voća daleko komplikovanije od ratarskih kultura

Prskanje voća daleko komplikovanije od ratarskih kultura

Većina voćara tretira svoje zasade hemijskim sredstvima i više od dvadeset puta. Profesor Aleksandar Sedlar sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kaže da za tim nema potrebe ako se pravilno obavlja prskanje, mi smo se zapitali gde voćari najčešće greše?

U poređenju sa ratarskim kulturama, hemijska zaštita voća je kompleksnija i zahteva mnogo više pažnje.

Prskanje voća je apsolutno drugačije od tretmana u ratarstvu. Voćari su vezani za svoje voćnjake, što ne možemo reći i za ratare jer im se kultura menja na godišnjem nivou. Voćari za grešku koju naprave osećaju posledice godinama. U ratarstvu imate površinu, metar kvadratni, nažalost i u voćnjacima se najčešće koristi taj normativni momenat prema površini, a zanemaruje se lisna masa koju voćnjak ima“, objasnio je profesor dr Aleksandar Sedlar.

Rasprskivač © Agromedia

Svaki voćnjak je priča za sebe, nemoguće je postaviti standard koji će da važi za sve isto.

Geometrija mlaza, ono što izađe iz atomizera mora da bude u što većoj meri podudarno sa geometrijom voćnjaka. Neophodno je izmeriti voćnjak, dužinu, širinu i visinu voćnjaka, znati uzgojni oblik i napraviti neku krivu koja ima ispupčenje na sredini ili na vrhu pa prema tome podesiti ugao mlaza rasprskivača i geometriju mlaza, na to se još dodaje pravilan izbor vazdušne struje i brzine kretanja“, ističe Sedlar.

Prskanje useva © Agromedia

Zapitali smo se gde voćari najčešće greše?

„Kod voćara je veliki strah, imate situaciju da voćari rade i preko 20 tretmana jabuke, mi smo uspešno radili 12 tretmana u najkišnijim godinama, ali to je podrazumevalo da mi tačno odredimo momenat tretiranja, da usaglasimo brzinu kretanja i da vazdušna masa odgovara masi lišća. Tada su uštede ogromne, odnosno troškovi su mnogo manji“, objasnio je profesor Aleksandar Sedlar.


Svaka greška u voćarskoj proizvodnji skupo se plaća. Pravilnim izborom i podešavanjem prskalica voćari obezbeđuju sigurne prinose, ali i veliku uštedu novca.

Sagovornik:

Prof. dr Aleksandar Sedlar, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica