Predstavljamo vam mašine iz zelene linije kompanije „Almex“!

Predstavljamo vam mašine iz zelene linije kompanije „Almex“!

„Claas“, kao jedan od vodećih proizvođača poljoprivrednih mašina, poseduje kompletnu zelenu liniju za proizvodnju senaže i silaže, a „Almex“ je svakako ima u ponudi. „Claas“ ima i najdužu tradiciju upravo u proizvodnji mašina za zelenu liniju. Proizvodni program obuhvata kosilice, prevrtače sena, sakupljače sena, samoutovarne prikolice, teleskopske utovarivače i silažni kombajn. 

Kosilice mogu biti vučene i nošene, sa noževima na disku ili na bubnju. Reč je o modelima „Disco“ i „Corto“

Prevrtači sena „Volto“ su potpuno usklađeni sa kapacitetom kosilica i u radu održavaju čistoću i kvalitet biljnog materijala. Sakupljači sena „Liner“ u potpunosti iskorišćavaju kapacitet samoutovarnih prikolica i silažnih kombajna. 

Najmlađi član ove porodice je teleskopski utovarivač Scorpion, koji ćemo predstaviti u nekoj od narednih emisija. 
 

Claas traktori - iz arhive fotografija kompanije Almex 


Prvi samohodni silažni kombajn „Jaguar“ „Claas“ je predstavio još 1973. godine
. Danas, „Jaguar“ zauzima 99% svetskog tržišta kada je reč o prodaji silažnih kombajna.

Pored upotrebe za pripremu kvalitetne stočne hrane, sve više se koristi za proizvodnju energije iz biomase. Kompanija „Almex“ na svojim imanjima koristi „Claasovu“ zelenu liniju za senažu i silažu, međutim, u toku je izgradnja kotlova za biomasu u fabrikama stočne hrane koju „Almex“ poseduje – Ipok i Jabuka, tako da će do kraja godine početi i proizvodnju energije iz biomase. 

U sistemu „Almex“, lucerka se koristi u obliku sena i senaže, ali i za proizvodnju semena. Ona se u našim uslovima gaji od 5 do 7 godina. Proces proizvodnje senaže lucerke počinje kada je pupoljak na vršnom delu biljke u fazi pred cvetanje. Košenje se obavlja diskosnom kosilicom, na visini od 6 8 cm.

Siliranje otkosa lucerke obavlja se silažnim kombajnom „Claas Jaguar 950 i adapterom „Pick Up 300. Biljna masa se sitni na dužinu do 3 cm i u nju se unosi inokulant „silafrilis, koji pomaže proces fermetacije lucerke.
 


Claas traktor - iz arhive fotografija kompanije Almex 


Sadržaj suve materije u siliranoj masi trebalo bi da iznosi od 34 do 42%,
u suprotnom može da dođe do pojave plesni. Da bi se postigla vrednost suve materije koja daje dobar kvalitet lucerkine senaže, treba napraviti dobru organizaciju operacija košenja i siliranja, jer masa koja se silira ne sme da bude ni previše suva, ni previše vlažna. Za rasturanje lucerke radi sušenja koristi se mašina „Claas Volto“, a za sakupljanje otkosa „Claas Liner“.

Kada silažni kombajn napuni transportno sredstvo, ono se odvozi na mesto gde se obavlja pakovanje mase u foliju. Specijalna folija se namešta na mašinu Budissa Bagger“, i u zavisnosti od sadržaja suve materije određuje se pritisak rada mašine. Veoma je bitno sprečiti ulazak vazduha u foliju. Silirana lucerka, spakovana u foliju, može da se koristi nakon 45 dana. Svaka spremljena kobasica“ ima svoj registracioni broj, sa tačno izmerenom količinom silirane lucerke.
 


Sadržaj suve materije u siliranoj masi trebalo bi da iznosi od 34 do 42%, u suprotnom može da dođe do pojave plesni.


Proces proizvodnje sena počinje određivanjem pravog termina košenja lucerke. Košenje se obavlja diskosnom kosilicom „Claas Disco 8400“, koju pogoni traktor „Claas Axion 850“. U periodu košenja lucerke za seno, moraju se pratiti vremenski uslovi (narednih 6 do 8 dana, u zavisnosti od planirane površine). Spremno lucerkino seno balira se presom „Claas Quadrant 3400“.

Najveću hranljivu vrednost ima seno jasne zelene boje, koje nije pokislo u periodu sušenja i nema okrunjeno lišće, jer lišće sadrži dva puta veću količinu belančevina od stabljike lucerke. Veći gubici lišća u postupku spremanja sena ne samo da smanjuju prinos sena, već umanjuju i njegovu hranljivu vrednost.

Pri radu sa presom trebalo bi voditi računa o vlažnosti biljne mase. Utovar bala na transportna sredstva obavlja teleskopski manipulator Claas Scorpion 9040. Skladište za čuvanje sena lucerke treba da spreči kvašenje bala i da bude zaštićeno od glodara.
 

Claas traktor - iz arhive fotografija kompanije Almex 


Kabasta hranjiva (seno lucerke, senaža lucerke, silaža kukuruza) čine osnovu ishrane krava muzara
na farmama u sistemu „Almex“. Kabasta hranjiva predstavljaju izvor jeftinih hranljivih materija i energije, glavni pufer sadržaja buraga i obezbeđuju sirovu celulozu za normalno preživanje. Kvalitetno seno lucerke obezbeđuje jeftiniju ishranu krava, jer smanjuje upotrebu koncentrata. 

Veoma je bitno da se lucerka kosi u fazi pre cvetanja ili na početku cvetanja, jer tada obezbeđuje najbolju svarljivost suve materije i proizvodnju mleka.  
 

Claas traktor - iz arhive fotografija kompanije Almex  


Za kvalitetnu senažu bitno je i da se pokošena masa pre siliranja prosuši na nivo vlage od oko 55%.

Provejavanjem se povećava sadržaj šećera potrebnog za fermentaciju, sadržaj suve materije i smanjuju se štetni mikroorganizmi. 

Senaža je sastavni deo ishrane na „Almexovim“ farmama i ustaljena tehnologija. Sve mašine zelene linije nalaze se u „Almexovom“ asortimanu i dostupne su zahvaljujući ovom renomiranom uvozniku vrhunske mehanizacije i domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica