Podešavanje i održavanje trakastih sakupljača sena

Podešavanje i održavanje trakastih sakupljača sena

Ove korisne mašine često se koriste za rastresanje, prevrtanje i sakupljanje sena. Najčešće se izrađuju kao nošene ili polunošene mašine. Savetujemo vas kako da podesite, ali i kako da održavate trakaste sakupljače sena.

Trakasti sakupljači sena - © Pixabay

 
Mogu se agregatirati za dvo-osovinske i jedno-osovinske traktore (motokultivatore). Pogon dobijaju od priključnog vratila traktora ili od radilice motora kod motokultivatora. Pogodne su za rad na livadskom senu, odnosno za rad na nagnutim terenima.

Radni organ se sastoji od četiri klinaste remenice, od kojih se dve nalaze sa leve, a dve sa desne strane. Preko remenica prebačena su dva klinasta remena na kojima su na određenom rastojanju postavljeni elastični čelični prsti. Svi ovi delovi se okreću i čine jednu beskrajnu traku, pa se zato i ovi prevrtači nazivaju trakasti.

Kada želimo da nam mašina sakuplja pokošenu masu u otkos postavljamo sa strane zavesu.

Subvencije za kupovinu polovnih traktora iz uvoza

Trakasti sakupljači sena - © Agromedia

Podešavanje trakastih sakupljača

  • Visina rada se podešava pomoću pneumatskih potpornih točkova sakupljača (podizanjem i spuštanjem po vertikalnom nosaču);
  • Širina i visina trake se podešava pomoću cevastog teleskopskog nosača platna; ako je platno bliže elastičnim prstima dobiće se viši (deblji), ali uži sloj, a ako je dalje dobija se niži-tanji i širi sloj;
  • Uklanjanjem zavese sa sakupljača nosača, mašina će da rastrese, prevrne i premesti pokošenu masu, dakle radiće kao rasturač i prevrtač sena i
  • Zatezanje remena sa prstima vrši se pomoću zateznog zavrtnja sa kontra navrtkom.

Održavanje trakastih sakupljača

  • Posle rada mašinu pregledati i oštećene delove zameniti novim;
  • Podmazati sva mesta na sakupljaču;
  • Posle sezone sakupljač očistiti, podmazati i staviti pod nadstrešnicu i
  • Održavati pritisak od 2 bara u gumama točkova.

Autor: Željko Lazić dipl.ing. polj.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica