Obavite kontrolu sejalica pre setve, mi vam dajemo savete kako

Obavite kontrolu sejalica pre setve, mi vam dajemo savete kako

Polako se približava vreme setve, pa vas podsećamo šta je sve potrebno uraditi kada je reč o pripremi sejačica za širokoredne kulture. Dajemo vam savete koji će vam pomoći da smanjite zastoje u setvi, jer su agrotehnički rokovi jako kratki, a neko možda ima i više kultura da seje.

 

Kako da obavite kontrolu sejalica pre setve - © Pixabay

Poznato nam je da se sejačice dele na mehaničke i pneumatske (misli se na setvene aparate). Dalje se pneumatske dele na one koje rade sa natpritiskom (kao što su Becker i Great Plains) i one koje rade sa potpritiskom (kao što su IMT, Monosem, Gaspardo, Mater Macc, Sfoggia, Kuhn, Agria, OLT…).

U ovom tekstu ćemo se baviti sejačicama koje rade sa natpritiskom. Princip rada je svima poznat – seme iz sanduka upada u ćelije setvene ploče i vazduh sa natpritiskom dobijenim pomoću turbine koja se pogoni od priključnog vratila traktora i preko dizne (šobe) izduvava višak semena i ubacuje ga u ćeliju setvene ploče.

Traktoristi, povedite više računa o bezbednosti u saobraćaju

Prenosnim mehanizmom od oslonih točkova sejalice se preko menjača pogoni setvena ploča i nailaskom na izbijač seme se izbacuje na dno brazdice koju otvara raonik. Zatim se zagrće zemljom na koju posle nailaze nagazni točkovi sejalice i seme je uloženo na odgovarajuću dubinu i razmak. Naravno, to vlasnik bira i podešava.

 

Obratite pažnju na kardansko vratilo

Proverite da li ima zazora u krstovima kardanskog vratila (ako ima, treba krstove zameniti – kod pijačnih turskih kardanskih vratila nema igličastih ležaja nego se menja ceo kardan). Takođe, proverite da li se lako izvlače teleskopske cevi. Ako se ne izvlače dobro, onda ih treba na silu razdvojiti, išmirglati i podmazati.
Kako da obavite kontrolu sejalica pre setve - © Agromedia


Krstovi kardana se podmazuju na osam sati rada. Za podmazivanje koristiti litijumsku mast tvrdoće NLGI 2. Po pravilu bi trebalo da se koristi litijumska mast NLGI 2 sa dodatkom MoS2 – molibden di sulfid, ali je to mnogo vrsta masti u jednom poljoprivrednom gazdinstvu i neće se pravilno koristiti.

Sledeća stvar koju bi trebalo da učinite je da pregledate ozubljenje na vilama kardanskog vratila. Ako je ozubljenje potrošeno, potrebno je zameniti vile, jer havarije mogu da izazovu veliku štetu. Ako na vilama nije ispravan osigurač, trebalo bi ga zameniti, ili kako većina radi, probušiti rupu i postaviti vijak i navrtku. To bi trebalo uraditi sa kontra navrtkom ili sa samoosiguravajućim. Ako neko montira kardansko vratilo sa nekom sigurnosnom spojnicom, spojnica UVEK ide do radne mašine.

Proverite turbinu i osovinu pogona turbine

Pre sezone obavezno proverite ležajeve. Ukoliko su povećani zazori, potrebno je zameniti ležajeve. Potrebno je da uvek koristite one u C3 varijanti (sa povećanim unutrašnjim zazorom) jer se oni obrću na velikim brzinama u velikoj prašini i sa velikim opterećenjem koje dolazi od remena koji se zateže velikom silom zbog proklizavanja.


7 saveta za uspešno održavanje poljoprivredne mehanizacije

Treba proveriti remen da nije oštećen i da nije napukao, kao i da mu ne nedostaju pojedini delovi. Ovaj remen stoji skoro godinu dana nategnut, pa ga treba poprskati sprejom za remenje i to onaj deo koji ide do remenice. Nije potrebno okupati remen, jer se tada lepi i onda ga možete u svinjcu koristiti kao lepak za muve.
Kako da obavite kontrolu sejalica pre setve - © Pixabay


Sa ovim sprejom se impregnira remen i povećava se trenje između remena i remenice. Proverite zaptivenost turbine, creva cevi i creva do setvenih aparata jer hoće vremenom da postanu porozna, pa onda nemamo kvalitetnu setvu.

Postoje sejalice sa novijim visokim setvenim aparatom i ulagačem tipa Kinze (koje sa malim izmenama koriste i drugi proizvođači) sa diskosnim otvaračem brazdice i sprovodnikom semena. Postoje i starije izvedbe sa raonikom, odnosno dva raonika, od kojih je jedan za šećernu repu i ide u kompletu sa prednjim kopirnim točkom.

Šta je bitno obezbediti i uraditi na setvenom aparatu

Najvažnije je obezbediti hermetičnost celog setvenog aparata. Znači, treba zameniti sve gume koje su pukle, postale porozne ili su ispucale. Treba podesiti diznu (šobu) na pravilnu udaljenost od setvene ploče i ako nema odušak na dizni, potrebno ga je napraviti da ne izbacuje seme iz ćelija. Što se tiče ploča, ova sejačica nema mnogo izbora. Ima ploču za kukuruz, suncokret, šećernu repu, soju i za neke povrtarske kulture.

Šta sve možete da uradite ako vaš traktor neće da upali

Karakteristično je da ploče imaju svoje izbijače semena, a ploča za soju ima čak dva jer su rupe (ćelije) u dva reda. Ploče, pogotovo za kukuruz, treba da budu očišćene od Furadana ili nekog drugog insekticida koji se nanosi na seme, a koji se taloži na njima tokom setve.
Kako da obavite kontrolu sejalica pre setve - © Agromedia

Potrebno je takođe napraviti alat da bi se i u toku rada ploče mogle očistiti na njivi kako bi se izbegla prazna mesta u redu. Razmak u redu podešava se na menjaču prema tabeli koja postoji uz svaku sejačicu.

 

Vodite računa o pogonskom lancu i lancu na menjaču

Pregledati da li su lanci potrošeni, da li na zglavkovima ima zazora, jer ih je tada potrebno zameniti. To nije velika investicija, ali je zato setva kvalitetnija. Lance treba podmazivati sprejom za lance sa dodatkom PTFE (teflon) kako bi se smanjilo lepljenje prašine, jer tada dolazi do struganja osovinice na članku lanca i smanjuje mu se vek trajanja kao i preciznost setve.

Potrebno je, takođe, podesiti dubinu setve podizanjem i spuštanjem zadnjih nagaznih točkova (točka). Ako ima dva točka, podešavati razmaknutost nagaznih točkova u zavisnosti od dubine setve. Što je veća dubina, veća je i razmaknutost točkova. Takođe, podesite zagrtače brazde na tipovima koji to imaju.

Izvor: Ekspert Magazin

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica