Uzroci saobraćajnih nesreća za vreme poljskih radova

Uzroci saobraćajnih nesreća za vreme poljskih radova

Kreće se sa masovnijim poljskim radovima, pa samim tim se očekuje i povećan broj vozila poljoprivredne mehanizacije na putevima. Svake godine u ovo doba, svedoci smo saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju i traktori. Zato smo kontaktirali Lidiju Stanojević iz Agencije za bezbednost saobraćaja, koja nam je dala sledeće informacije.

traktor_saobracaj© Pixabay

U 2017. godini dogodilo se 525 nezgoda sa poginulim licima, od kojih je u 35 učestvovao traktor, što čini 7 odsto od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.

Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa povređenim licima, nezgode sa učešćem traktora čine 2 odsto od ukupnog broja.

Traktoristi, povedite više računa o bezbednosti u saobraćaju

Kod saobraćajnih nezgoda se najčešće uočava delovanje više faktora koji su uticali na nastanak nezgode, a ne samo jedan tzv. “uzrok”. Novi način evidentiranja podataka o saobraćajnim nezgodama, koji je u Republici Srbiji u upotrebi od 2016. godine, omogućio je sveobuhvatno sagledavanje većeg broja uticajnih faktora, koji su u većoj ili manjoj meri uticali na nastanak saobraćajnih nezgoda. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa učešćem traktora u kojima je bilo poginulih lica, kao najčešći, uočeni su sledeći uticajni faktori:

 1. Neprilagođena brzina uslovima saobraćaja i stanju puta – 34 odsto
 2. Gubitak kontrole nad vozilom – 23 odsto
 3. Neiskustvo vozača koje je doprinelo nezgodi – 20 odsto
 4. Vozač pod uticajem alkohola – 14 odsto
 5. Neispravnost svetala ili pokazivača pravca – 14 odsto
 6. Loš ili neadekvatno održavan kolovoz – 14 odsto
 7. Nedovoljno poznavanje modela vozila – 14

Budući da je u jednoj nezgodi bilo je više uticajnih faktora, ukupni procenat je veći od 100 odsto.

Budite vidljivi – pravilna svetlosna signalizacija za poljoprivredna vozila

Država, odnosno, Agencija za bezbednost saobraćaja, preduzima niz aktivnosti za zaštitu ove kategorije učesnika u saobraćaju.

Agencija za bezbednost saobraćaja je, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom saobraćajne policije, izvršila unapređenje načina prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama, čime je povećan kvalitet podataka i stvorena je mogućnost za vršenje analize stanja i uočavanje problema u saobraćaju. Na osnovu analize podataka, ova kategorija učesnika u saobraćaju je prepoznata kao jedna od posebno ugroženih i kao jedna od ciljnih grupa, čijem unapređenju bezbednosti treba posvetiti posebnu pažnju.


Agencija je realizovala više kampanja na temu unapređenja bezbednosti traktorista u saobraćaju, i redovno sprovodi tribine i organizuje edukacije traktorista, u okviru kojih ukazuje na najveće probleme ove kategorije učesnika u saobraćaju i načine na koje se mogu zaštititi. Neki od pravaca unapređenja su: 

 • podizanje nivoa svesti vozača traktora o rizicima u saobraćaju i edukacija u pogledu poštovanja saobraćajnih propisa i bezbednijeg ponašanja u saobraćaju,
 • unapređenje tehničke ispravnosti traktora – svetlosna signalizacija i označavanje, kočioni sistem, kabine-ramovi, itd.
 • sprečavanje nanošenja blata na kolovoz,
 • obaveštavanje ostalih učesnika u saobraćaju o povećanom prisustvu traktorista i dr.

U okviru kampanja koje su namenjene traktoristima, Agencija vrši podelu edukativnih letaka i brošura, kao i podelu rotacionih svetala.


Pored toga, kroz saradnju sa Savetima za bezbednost saobraćaja Agencija podstiče i usmerava slične aktivnosti i u lokalnim samoupravama – drugim rečima podstiče sistemsko rešavanje problema u ovoj oblasti.

Periodične analize bezbednosti traktorista, karte rizika i druge materijale Agencija priprema i objavljuje na svom sajtu, kao jedan od resursa namenjenih zainteresovanim subjektima koje se bave unapređenjem bezbednosti traktorista u saobraćaju. Pored toga, Agencija učestvuje na različitim manifestacijama koje okupljaju vozače poljoprivrednih mašina, kojom prilikom vrši promociju bezbednog ponašanja pomenute kategorije učesnika u saobraćaju.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica