Zabranjen rad nekih stočnih pijaca, a u klanicama cene jagnjadi padaju | Cene stoke

Zabranjen rad nekih stočnih pijaca, a u klanicama cene jagnjadi padaju | Cene stoke

Uvođenjem vanrednog stanja zabranjen rad pojedinih stočnih pijaca u Srbiji. Zabeležen je rast otkupnih cena prasadi i tovnih svinja na području Požarevca, Leskovca, Niša i Pančeva. Cene jagnjadi nastavile su da padaju, kako na pijacama tako i u klanicama.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Prikupljanje podataka o cenama, ponudi i tražnji poljoprivrednih proizvoda na stočnoj pijaci u Obrenovcu bilo je onemogućeno. Naime, nakon Odluke o uvođenju vanrednog stanja zbog koronavirusa, Komunalno preduzeće Obrenovac donelo Odluku o prestanku rada stočne pijace do daljnjeg.

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovne preko 480 kilograma, a cena je iznosila 210 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma, a cena je bila 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je pad cene priplodnih krava SM rase u odnosu na prethodni period. Cena je iznosila 150.000 dinara po grlu. Ponuda ove kategorije goveda bila je mala, kao i prethodne nedelje svega nekoliko grla.

Klanice na području moravičkog regiona vršile su otkup muške teladi SM rase po ceni od 480 din/ kg, dok je kod ženskih grla iste rase cena je iznosila 450 din/kg. Za tovnu junad preko 480 kilograma odgajivači su dobijali iznos 200 din/kg, a za tovne bikove reko 500 kilograma iznos od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu bile su jedino priplodne krave SM rase po ceni od oko 202.000 dinara po grlu.

Na pijaci žive stoke u Šapcu mogla su se pazariti jedino telad SM rase do 160 kilograma po ceni od 540 din/kg.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje u odnosu na prethodni period. Kod prasadi je bila cena 220 din/kg, kod tovnih svinja iznos od 140 din/kg, a kod krmača cena od 120 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona evidentiran je rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, po ceni od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu ista kategorija prasadi bila je skuplja.  


U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja preko 120 kilograma. Kod prasadi je cena bila 200 din/kg, a kod tovljenika – 100 din/kg.

U klanicama na podrčju južno-banatskog regiona otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša, a otkupljivale su se po ceni od 165 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je dobar.


Na stočnoj pijaci u Čačku došlo je do pada obe kategorije prasadi. Kod prasadi do 15 kilograma cena je iznosila 230 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma cena je bila 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu prasad su bila jeftinija. Grla od 16 do 25 kilograma mogla su se najčešće pazariti po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu mogle su se pazariti priplodne nazimice po ceni od 35.700 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na području braničevskog regiona u klanicama došlo je do pada otkupne cene jagnjadi. Grla su najčešće otkupljivana po ceni od 260 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena ovaca, a iznosila je 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku evidentiran je pad cene jagnjadi na 250 din/kg. Pored jagnjadi mogli su se pazariti još dviske po ceni od 200 din/kg, ovce po ceni od 120 din/kg i ovnovi za priplod po ceni od 20.000 dinara po grlu.

U klanicama na području Niša evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 270 din/kg. Obim otkupa bio je na prosečnom nivou. Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do rasta cene jaradi na 220 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu otkupne cene jagnjadi i ovaca bile su više u odnosu na prethodni period, a cena za jagnjad je iznosila 280 din/kg, a kod ovaca 150 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona bila je viša otkupna cena jagnjadi.

Odgajivači i trgovci su na stočnu pijacu u Kraljevo dovezli jedino ovnove za priplod po ceni od skoro 30.000 dinara po grlu. Klanice sa područja Kraljeva vršile su otkup jagnjadi i ovaca. Otkupne cene nisu se menjale u odnosu na prethodni period.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Čačku evidentiran pad pšenice na 25 din/kg i kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog na 22 din/kg. U maloprodajnim objektima mogli su se pazariti pšenica i stočni ječam upakovani u džakove po ceni od 25 din/kg, kukuruz okrunjen, prirodno sušen po ceni od 22 din/kg, stočno brašno po ceni od 19 din/kg, a na gazdinstvima u okolini lucerkino seno u balama po ceni od 18 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde, došlo do rasta cena sojine sačme na dominantnih 70 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Kikinde zabeležen je pada cena sojine sačme na 68 din/kg i suncokretove sačme na 40din/ kg.

U Zrenjaninu je evidentiran rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog u silosima na 16 din/kg.

Na pijaci u Užicu je došlo do rasta cene stočnog brašna na 20 din/kg.

Na pijaci u Nišu cene pšenice i kukuruza bile su više, pošto je kod obe kulture cen bila 25 din/kg. Ponuda je bila prosečna.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva lucerkino seno u balama bilo je skuplje. Najčešće se moglo pazariti po ceni od 16 din/kg. U istom periodu došlo je do pada dominantne cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove od 50 kilograma na 15 din/kg.

Na području Požarevca u maloprodajnim objektima cene sojine sačme i stočnog brašna bile su niže. Cena sojine sačme bila je 65 din/kg, a stočnog brašna 24 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Leskovca mogli su se pazariti pšenica po ceni od 21 din/kg i kukuruz, okrunjen prirodno sušen upakovani u džakove od 50 kilograma po ceni od 18 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica