Tovne svinje se otkupljuju po višim cenama, a prasad po nižim | Cene stoke

Tovne svinje se otkupljuju po višim cenama, a prasad po nižim | Cene stoke

U periodu za nama evidentiran je pad otkupne cene taladi u Požarevcu, dok je na stočnoj pijaci u Loznici izostala njihova prodaja. U većini klanica prasad su se otkupljivala po nižim cenama. U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena jagnjadi, šilježadi i ovaca. Ponuda kukuruza bila je nešto slabija u odnosu na prethodni period na prodajnim mestima u Srbiji.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području Beograda registrovan je pad otkupne cene tovnih bikova SM i HF rase preko 500 kilograma. Cena je bila niža u proseku za 10 din/kg kod obe rase.

U klanicama u Požarevcu je evidentiran pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma, a cnea je iznosila 340 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu je bila niža cena krava za klanje SM rase, a iznosila je 150 din/kg.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona po nižim su cenama u odnosu na prethodni period vršili otkup krava za klanje SM rase. Cena je iznosila 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je pad cene priplodnih krava SM rase u odnosu na prethodni period. Prodaja se odvijala po ceni od 150.000 dinara po grlu.

Na pijaci žive stoke u Loznici je izostala prodaja teladi i ostalih kategorija goveda. U klanicama na području Loznice nije bilo promena u pogledu obima ponude, otkupa i otkupnih cena.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja do 80 do 120 kilograma. Za razliku od njih više su bile otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje.

U klanicama na području jablaničkog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi do 16 do 25 kilograma, čija je cena iznosila 230 din/kg.

Na pijaci u Vranju prodajna cena prasadi bila je niža, pošto je iznosila 250 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene obe kategorije tovnih svinja bile su više u odnosu na prethodni period. Kod grla do 80 do 120 kilograma cena je iznosila 160 din/kg, a kod grla preko 120 kilograma – 135 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena jagnjadi, šilježadi i ovaca u odnosu na prethodni period. Za jagnjad cena je iznosila 220 din/kg, kod šilježedi 200 din/kg, a kod ovaca 110 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca i okolnih mesta su po nižim cenama otkupljivali jagnjad, a ona je iznosila230 din/kg. Na pijaci žive stoke u Šapcu jagnjad su u istom period bila jeftinija.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu prodajna cena jagnjadi bila je viša. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 290 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene jaradi, a ona je iznosila 200 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene dviski na 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu jagnjad su bila skuplja, a ovce jeftinije. Za jagnjad je trebalo izdvojiti 250 din/kg, a za ovce 150 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Ponuda kukuruza bila je nešto slabija u odnosu na prethodni period na prodajnim mestima u Srbiji. Intenzitet ponude i prodaje pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane bio je na istom nivou.

Kukuruz se na pijacama Centralne Srbije mogao pazariti po ceni od 18 do 23 din/kg. U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 18 do 19 din/kg. Što se silosa tiče, cena je varirala od 16 do 19 din/kg.

Prodaja pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma se na pijacama u Srbiji odvijala po ceni od 23 do 27 din/kg. U Vojvodini po 21 din/kg. U silosima cena pšenice varirala je od 19 do 22.6 din/kg, ali se najčešće prodavala po 20 din/kg.

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma bila je slaba. Prodaja se na pijacama odvijala po ceni od 24 do 26 din/kg. Stočni ječam u rinfuzu se mogao pazariti jedino u silosima na području Sombora. Cena je bila viša, a iznosila je 17 din/kg.

Promet suncokreta u zrnu evidentiran je na pijaci u Somboru po ceni od 29 din/ kg. U silosima na području Sombora prodavao se po 29 din/kg, dok je u silosima na području Subotice cena iznosila 30 din/kg.

Prodaja stočnog brašna se na pijacama odvijala po ceni od 18 do 21 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo koncentrovano stočno hranivo moglo kupiti po ceni od 18 din/kg. Što se silosa tiče ponuda je evidentirana u silosima na području Loznice po ceni od 16 din/kg.

Soja u zrnu se mogla pazariti na pijaci u Loznici po ceni od 40 din/kg, a na pijacama u Somboru i Sremskoj Mitrovici po ceni od 45 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme varirala je od minimalnih 32 do maksimalnih 42 din/kg. Najčešće se mogla pazariti po 40 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

Promet sojine sačme zabeležen je u maloprodajnim objektima u devet gradova. Cena se kretala u intervalu od 57 do 73 din/kg, ali se naješće mogla pazariti po 70 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude lucerkinog sena u balama. Cena je uglavnom mirovala. Kretala se od 16 do 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica