Jagnjad poskupela, a prasići znatno pojeftinili! | Cene stoke

Jagnjad poskupela, a prasići znatno pojeftinili! | Cene stoke

Tovna junad bila je skuplja na području južno-banatskog regiona, a telad jeftinija na pijaci u Vranju. Takođe, niže cene prasadi zabeležene su na području Loznice, Pančeva i Vranja. Dok je jagnjad bila skuplja na području Čačka, a šilježad i ovce na području Požarevca.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Rast otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama na području južno-banatskog regiona tokom druge sedmice avgusta. Dominirao je iznos od 200 din/kg. Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do pada cene teladi SM rase, pa su se najčešće mogla pazariti po ceni od 360 din/kg. Otkupna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području pčinjskog regiona.

Dominirao je iznos od 230 din/ kg, a obim ponude bio je veoma slab. Nižu otkupnu cenu tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma evidentirali su reporteri STIPS u klanicama na području severno-bačkog regiona. Dominirao je iznos od 220 din/ kg. Obim ponude i otkupa bili su prosečni. Klaničari sa područja braničevskog regiona po nižim su cenama tokom protekle sedmice otkupljivali telad SM rase, do 160 kilograma i krave za klanje SM rase. Cena teladi iznosila je 330 din/kg, a krava za klanje 150 din/kg. Cena teladi SM i HF rase bila je izjednačena na pijaci žive stoke u Somboru i iznosila je 360 din/kg.

Najčešća prodajna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 210 din/kg, dok je cena krava za klanje varirala od 140 do 150 din/kg u zavisnosti od rase. U klanicama na području raškog regiona protekle su nedelje otkupljivala telad SM rase po ceni od 440 din/kg, tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma, najčešće po ceni od 220 din/kg kao i krave za klanje po ceni od 150 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do pada cene obe kategorije prasadi. Za grla telesne mase do 15 kilograma trebalo je izdvojiti 220 din/kg, dok je kod prasadi 16 go 25 kilograma dominirao iznos od 200 din/ kg. Prodajne cene tovnih svinja bile su na prošlonedeljnom nivou. U klanicama na području ovog grada nije bilo promene otkupnih cena prasadi i tovnih svinja. Pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležio je reporter STIPS iz Vranja na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

Otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su niže u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona. Kod prasadi je dominirao iznos od 240 din/kg, a kod tovnih svinja iznos od 150 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan do slab. U klanicama na području severnobačkog regiona zabeležen je pad otkupnih cena tovnih svinja i krmača za klanje.

Kod tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma je dominirao iznos od 150 din/kg, tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma iznos od 140 din/kg i krmača za klanje iznos od 115 din/kg. Klanice sa područja Niša po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivale tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 160 din/kg. Glavni razlog je veoma slaba ponuda ove kategorije svinja.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Protekle je sedmice došlo do rasta cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Čačku prema prikupljenim podacima. Dominirao je iznos od 200 din/kg. U klanicama na području moravičkog regiona izostao je otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza. U klanicama na području braničevkog regiona zabeležen je rast otkupnih cena šilježadi i ovaca. Cena šilježadi iznosila je 170 din/kg, a ovaca 120 din/kg.

Pad cena jagnjadi, jaradi i koza, na stočnoj pijaci u Loznici karakteristika je nedelje za nama prema izveštaju reportera STIPS. Kod jagnjadi je dominirao iznos 200 din/kg, za jarad su kupci trebali da izdvoje 180 din/kg dok je dominantna cena koza iznosila 120 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u sedmici za nama u klanicama na području zlatiborskog regiona.

Dominantna cena jagnjadi iznosila je 250 din/kg na stočnoj pijaci u Somboru. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 220 din/kg, dok je koze i ovce bilo moguće kupiti po ceni od 120 din/kg. Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici su se mogla pazariti jagnjad po ceni od 200 din/kg i ovce po dominantnoj ceni od 120 din/kg. Ponuda je bila dobra.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Beograda došlo je do pada dominantnih cena suncokretove sačme i sojine sačme u odnosu na prethodni period. Pšenica je jeftinija u silosima na području Beograda. Na pijaci u okolini Beograda zabeležen je rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove od 50 kilograma. Rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog u rinfuzu evidentiran je na gazdinstvima u okolini Kikinde na 18 din/kg i u silosima na 17 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području ovog grada bile su više cene sojine sačme i stočnog brašna. Reporteri STIPS iz Loznice su zabeležili rast cene stočnog brašna na 19 din/kg i pad cene pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma na dominantnih 24 din/kg. Na području Niša zabeležen je rast dominantne cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove na 25 din/kg i pad cene pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma na 19 din/kg.

Pšenica je bila skuplja u odnosu na prethodni period na pijaci u Pančevu i na gazdinstvima u okolini ovog grada. Protekle su nedelje bili skuplji sojina sačma i stočno brašno u maloprodajnim objektima na području Pirota. Kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma bio je skuplji na pijaci u Požarevcu. Suncokretova sačma bila je jeftinija u odnosu na prethodni period u maloprodajnim objektima na području Užica, pošto je dominirao iznos od 40 din/ kg. Na gazdinstvima u okolini Čačka moglo se protekle sedmice pazariti jedino lucerkino seno u balama po dominantnoj ceni od 18 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica