Tovljenici jeftiniji na stočnoj pijaci u Nišu | Cene stoke

Tovljenici jeftiniji na stočnoj pijaci u Nišu | Cene stoke

U periodu za nama evidentira je rast cene bikova u klanicama na području Beograda, kao i niža cena tovljenika na sočnoj pijaci u Nišu. Pored toga, zabeležen je i rast cena jagnjadi i jaradi na pijaci u Kragujevcu.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području Beograda došlo je do rasta otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma, SM rase, na 220 din/kg. Obim otkupa bio je slab, a interval kretanja cena bio je od 215 do 225 dinara po kilogramu.

U klanicama na teritoriji Požarevca evidentiran je pad cena teladi do 160 kilograma, simentalske rase, na 340 din/kg, dok je otkup bio prošečan. Otkupljivale su se krave za klanje simentalske rase. Ponuda je bila prosečna i najčešća cena je bila 160 din/kg.

U klanicama na području Južnog Banata otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša, a iznosila je 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru evidentiran je pad cene junadi težih od 480 kilograma. Cena je iznosila 190 dinara po kilogramu. U ponudi je bilo krava za klanje i teladi svih rasa za razliku od prethodnog perioda. Krave za klanje su koštale od 140 do 150 dinara, dok su telad bila 360 dinara po kilogramu.

U klanicama Srednjeg Banata bolja ponuda bikova težine preko 500 kilograma, Simentalske i HolštajnFrizijske rase i junadi uslovila je pad cena, pa je cena iznosila 190 dinara za kilogram.

U klanicama šumadijskog regiona zabeležen je rast cena junadi težine preko 480 kg i krava za klane SM rase. Otkupna cena junadi bila je 190 dinara po kilogramu, dok je krava za klanje 155 dinara za kilogram.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Nišu evidentirana je niža cena tovljenika preko 120 kilograma, a cena je iznosila 150 dinara za kilogram, dok je ponuda bila veoma slaba.

Na stočnoj pijaci u Zaječaru evidentirana je niža cena prasadi od 16 do 25 kilograma. Ponuda je bila prosečna, a najčešća prodajna cena bila je 250 din/ kg. U ponudi je bilo i prasadi manje težine, kao i tovljenika svih kategorija, po prošlonedeljnim cenama.


U klanicama na teritoriji Kragujevca zabeležen je rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma, kao i na stočnoj pijaci u ovom gradu. Otkupna cena u klanicama se kretala od 220 do 230 dinara i otkup je bio dobar, dok je na pijaci cena se kreatala oko 220 din/kg i ponuda je bila odlična. Takođe, su se po višim cenama otkupljivali i tovljenici od 80 do 120 kilograma, po ceni od 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru, došlo je do rasta cene prasadi, težine od 15 do 25 kg, kao i tovljenika obe kategorije. Cena prasadi je bila 230 dinara po kilogramu, a tovljenika 140-150 dinara po kilogramu. Za razliku od prošle nedelje u ponudi je bilo priplodnih nazimica po ceni od 35000 dinara za grlo.

U Požarevcu na stočnoj pijaci došlo je do rasta cena kod prasadi od 16 do 25 kilograma težine i tovljenika od 80 do 120 kilograma. Cena prasadi je bila 290 dinara po kilogramu, dok je tovljenika iznosila 130 dinara po kilogramu. Ponuda je bila prosečna i u ponudi je bilo i tovljenika teže kategorije.


Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U Kragujevcu na stočnoj pijaci došlo je do rasta cene jagnjadi i jaradi. Kod jagnjadi je cena iznosila 210, dok je kod jaradi 190 dinara za kilogram. Ponuda jagnjadi je bila odlična, dok jaradi je bila slaba.

U klanicama na području Kragujevca zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi na 200 din/kg i dviski na 150.


Na pijaci u Loznici zabeležen je rast cene jagnjadi, a cena se kretala od 190 do 230. Njaešći iznos za koji su se prodavali je bio 220 dinara za kilogram.

Klaničari sa područja niškog regiona otkupljivali su jagnjag po ceni od 260 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na prethodni period. Ponuda je bila prosečna.

Na stočnoj pijaci Niša uočena je niža cena kod koza. Ponuda je bila veoma slaba, a cena je iznosila 100 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu cena ovaca bila je viša u odnosu na prethodni period, pošto je iznosila 150 din/ kg. U ponudi je bilo i jagnjadi, ali njihova cena se nije menjala i iznosila je 250 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu zabeležen je rast cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma, a cena je iznosila 22 din/kg.

U silosima na teritoriji Kikinde došlo je do pada cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog u rinfuzu. Cena je bila 15 dinara po kilogramu, a ponuda je bila vrlo slaba.

Na stočnoj pijaci, gazdinstvima i maloprodaji u okolini Loznice došlo je do rasta cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma. Cena kukuruza iznosila je 22 dinara po kilogramu.

Na gazdinstvima u okolini Niša došlo je do pada cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i rasta cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma. Cena kukuruza iznosila je 20 din/kg, a pšenice 22 din/kg. Ista je situacija bila i na pijaci u Nišu, samo što je kod kukuruza cena bila 22 din/kg, a kod pšenice 25 din/kg.

U silosima u okolini Novog Sada zabeležena je niža cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog u rinfuzu i viša cena pšenice. Cena kukuruza kretala se od 16 do 18 dinara, a najčešće je iznosila 17 din/kg. Cena pšenice bila je 19 dinara za kilogram.

Na gazdinstvima na teritoriji Pančeva najčešća prodajna cena kukuruza je iznosila 14,5 dinara. Niža cena bila je i kod suncokreta u zrnu i iznosila je 36 dinara. Cena pšenice je bila 17,5, što je rast u odnosu na protekli period. U maloprodajnim objektima, kao i u silosima na području Pančeva, došlo je do pada cene kukuruza i suncokreta u zrnu. Do rasta cene pšenice došlo je i na stočnoj pijaci u Pančevu.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica