Telad jeftinija u Vranju, a priplodne krave u Kragujevcu | Cene stoke

Telad jeftinija u Vranju, a priplodne krave u Kragujevcu | Cene stoke

U Pančevu je zabeležen pad cene prasadi, ali su zato prasad poskupela na području Kragujevca i Niša. Takođe, evidentiran je pad cena jagnjadi, jaradi i dviski u Kragujevcu, a rast cene koza u Nišu.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Vranju evidentiran pad prodajne cene teladi preko 160 kilograma na 400 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu po nižoj su se ceni mogle su se prazariti priplodne junice. Najčešća postignuta cena iznosila je 130.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 195 din/kg.

U klanicama na području Loznice evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma na 200 din/ kg. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou. Pored bikova vršen je otkup tovne junadi od 350 do 480 kilograma po ceni od 200 din/kg, krava za klanje SM rase po ceni od 140 din/kg i krave za klanje HF rase po ceni od 130 din/kg.

U klanicama na području Šapca i okoline otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma SM rase bila je niža u odnosu na predhodni period, a iznosila je 210 din/kg. Prodajna cena teladi SM rase bila je niža u istom periodu na pijaci žive stoke u Šapcu, a iznosila je 510 din/kg.

Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona po višoj su ceni vršili otkup tovne junadi preko 480 kilograma (200 din/kg), tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma (200 din/kg) i tovnih bikova HF rase preko 500 kilograma (190 din/kg).

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području južno-banatskog regiona otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža, a iznosila je 240 din/kg. Obim otkupa bio je slab.


Na stočnoj pijaci u Kragujevcu ista kategorija prasadi bila je skuplja u odnosu na predhodni period, a cena je bila 240 din/kg. U istom periodu je zabeležen je pad prodajne cene krmača za klanje na 120 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona takođe je bila niža otkupna cena krmača za klanje, a spustila se na120 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je rast otkupne cene prasadi od 16 do 25, a cena je iznosila 180 din/kg.


U klanicama na teritoriji Šapca došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja do 80 do 120 kilograma u odnosu na predhodni period, i to na 155 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona otkup tovnih svinja do 80 do 120 kilograma vršen je po višoj ceni, a ona je iznosila 165 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Somboru, pored ostalih kategorija svinja, mogle su sepazariti priplodne nazimice po ceni od 36.000 dinara po grlu.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu zabeležen je pad prodajnih cena jagnjadi, jaradi i dviski. Za jagnjad su kupci trebali da izdvoje 200 din/kg, za jarad 190 din/kg, dok je za dviske trebalo izdvojiti 150 din/kg. U istom periodu je cena ovnova za priplod bila viša pa je za kupovinu ove kategorije ovaca trebalo izdvojiti 40.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi na 200 din/kg i dviski na 145 din/kg. Otkup jagnjadi bio je dobar, a dviski prosečan.

Na stočnoj pijaci u Nišu zabeležen je rast otkupne cene koza u odnosu na predhodni period, a cena je iznosila 110 din/kg. Obim ponude bio je vrlo slab.

U klanicama na području Šapca i okoline otkupna cena jagnjadi bila je niža, a cena je iznosila 210 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na zavidnom nivou.

Na pijaci žive stoke u Vranju jarad su bila skuplja. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 240 din/ kg. Obim ponude i prodaje bili su na prosečnom nivou.

Na pijaci žive stoke u Čačku zabeležen je rast cene jaradi, a cena je iznosila200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 250 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 220 din/kg, dok je cena ovaca i koza iznosila 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Vranju je evidentiran rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove od 50 kilograma. Najčešće se mogao pazariti za 26 din/kg. Ponuda je bila prosečna.

Na gazdinstvima u okolini Niša pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je skuplja, a prodavala se po ceni od 25 din/ kg. Obim ponude bio je prosečan. Na pijaci u Nišu evidentiran je rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog na 25 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva došlo je do rasta cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog na 17.5 din/kg, pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma na 18.5 din/kg i lucerkinog sena u balama na 16.5 din/kg. U maloprodajnim objektima napodručju Pančeva takođe su bili skuplji pšenica i kukuruz u odnosu na predhodni period. Rast  cene pšenice evidentiran je i na pijaci u Pančevu.

U silosima na području Sombora došlo je do pada cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog na 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Beograda došlo je do rasta cena suncokretove sačme i sojine sačme u odnosu na predhodni period.

Na pijaci u Obrenovcu pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je jeftinija.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica