Skuplja prasad i jagnjad | Cene stoke

Skuplja prasad i jagnjad | Cene stoke

Zabeležen je rast otkupnih cena tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje. Prasad su bila skuplja na području Požarevca, Kragujevca i Šapca, a jagnjad skuplja u Požarevcu i Vranju, a jeftinija u Nišu.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području južnobanatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a otkupljivali su se za od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pančevu, izostala je prodaja goveda.

U klanicama na području srednje-banatskog regiona otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period, a iznosila je 195 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a cena je bila 220 din/kg. U istom periodu bila je niža otkupna cena krava za klanje, jer je otkup vršen po ceni od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do rasta cene krava za klanje SM rase na 160 din/kg.

U  klanicama na području braničevskog regiona otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 360 din/kg. Tovnu junad od 350 do 480 kilograma klaničari su protekle sedmice plaćali 210 din/kg, a krave za klanje 150 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, a cena je iznosila 225 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru junad preko 480 kilograma bila su jeftinija, a cena je iznosila 180 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Kraljevu cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 450 din/kg. Za tovne bikove SM rase preko 500 kilograma kupci su trebali da izdvoje 220 din/kg, a za krave za klanje 160 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U Požarevcu je zabeležio rast cena obe kategorije prasadi na stočnoj pijaci u ovom gradu. Za grla do 15 kilograma trebalo je izdvojiti 240 din/kg, a za grla od 16 do 25 kilograma iznos od 230 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je bila 120 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 260 din/kg. Obim ponude bio je dosta dobar. Za razliku od njih zabeležen je pad cene krmača za klanje u odnosu na prethodni period, koja je iznosila 135 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona bile su više otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja.

Na pijaci žive stoke u Šapcu došlo je do rasta cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 300 din/kg


Na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici krmače za klanje bile su skuplje. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

Na pijaci žive stoke u Somboru došlo je do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 250 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona zabeležen je pad otkupne cene krmača za klanje na 140 din/kg. Otkupne cene obe kategorije prasadi i tovnih svinja nisu se menjale.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Požarvcu zabeležen je rast cene jagnjadi na 270 din/ kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovaca, a iznosila je 140 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Vranju jagnjad su bila skuplja i najčešće su se mogla pazariti za 350 din/kg. U ponudi je bilo do dvadsetak grla, a obim prodaje bio je slab.

U klanicama i na stočnoj pijaci na podrčju Šapca otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period, a iznosila je 300 din/kg. Obim ponude i otkupa bili su na prosečnom nivou.

U klanicama na području nišavskog regiona došla je do pada otkupne cene jagnjadi, a iznosila je 260 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu zabeležen je pad cene koza na 100 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 230 din/kg, za ovce 110 din/kg, dok je za koze cena bila 100 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U Užicu evidentiran je pad cene lucerkinog sena u balama na 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde sojina sačma bila je jeftinija, a cena je iznosila 66 din/kg. U istom periodu došlo je do rasta cene suncokretove sačme na 42 din/kg.

U silosima na području Kikinde mogao se pazariti kukuruz okrunjen, prirodno sušen u rinfuzu po ceni od 15 din/kg.

Slična situacija evidentirana je i u maloprodajnim objektima na području Šapca, pošto je cena sojine sačme pala na 65 din/kg, dok je cena suncokretove sačme skočila na 37 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva, došlo je do pada cena lucerkinog sena u balama i pšenice u džakovima, pošto je kod lucerke cena bila 15 din/kg, a kod pšenice 19.5 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Požarevca najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg.

Na svim prodajnim mestima na području Sombora nije bilo promene u pogledu ponude, tražnje i cena pšenice, kukuruza i ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane.

Na području Zrenjanina cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog iznosila je 18 din/kg, dok je pšenica koštala  21 din/kg.

Na pijaci u Nišu cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i cena pšenice upakovane u džakove bile su izjednačene, a iznosila je 20 din/kg.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica