Skače cena kukuruza i PŠENICE!

Skače cena kukuruza i PŠENICE!

Cena kukuruza i pšenice nastavila je dalji rast tokom proteklog perioda. Tokom ove skraćene radne nedelje, kao i tokom dva radna dana pre praznika (29. i 30. april), preko Produktne berze je ukupno prometovano 6.050,00 tona robe, finansijske vrednosti 136.706.500,00 dinara. Kao i prethodne dve sedmice, ponovo je kukuruz zauzeo primarno mesto u trgovanju. Rast cena svih poljoprivrednih proizvoda se nastavio.

Cena kukuruza Produktna berza

Cena kukuruza u daljem rastu

Kukuruz je i u ovom posmatranom periodu bio dominantna kultura u trgovanju, čineći 65% ukupnog prometa. U danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda koja je bila izražena na višem cenovnom nivou uz slabiju tražnju. Tokom ove sedmice uočljiva je bila povećana aktivnost učesnika na tržištu kukuruza, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje.

Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,30 do 19,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena za posmatrane dane iznosi 18,88 din/kg bez PDV-a (20,77 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 2,69%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a.

Cena pšenice skače, tražnja povećana

Kada je u pitanju tržište pšenice, u danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda i slaba tražnja. Nakon praznika došlo je do promene dinamike, te je tokom ove sedmice tražnja bila veća od ponude.

Pšenica je prometovana u cenovnom rasponu od 20,80 do 22,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena za posmatrani period iznosila je 20,97 din/kg bez PDV-a (23,06 din/kg sa PDV-om), te je ona u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu bila veća za 3,22%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 30% udela.

 Cena kukuruza berza

Tržište soje mirno

Na tržištu soje u posmatranim danima nije bilo veće aktivnosti učesnika, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Zaključeni su berzanski ugovori po ceni od 57,00 do 58,20 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 57,90 din/kg bez PDV-a (63,69 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 4,32%.

Prolećna SETVA: ,,Mi ćemo OVAKO, pa šta nam BOG DA!”


Ostalo

Od ostalih roba trgovalo se još i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 27,80 do 28,00 din/kg bez PDV-a.

Izvor: Produktna berza ad Novi Sad

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica