Rast cene tovnih bikova | Cene Stoke

Rast cene tovnih bikova | Cene Stoke

Ove nedelje zabeležen je rast cene teladi, tovnih bikova i krava ali i pad cene prasadi. Ponuda na stočnim pijacama je bila prosečna.

 

Cene tovnih bikova, teladi, tovne junadi i krava

Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do rasta cene teladi SM rase do 160 kilograma na 565 din/kg, tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma na 320 din/kg i krava za klanje SM rase na 225 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je pad
prodajne cene priplodnih junica na 140.000 dinara po grlu. Otkupne cene teladi  do 160 kilograma SM rase i krava za klanje SM rase bile su više u klanicama na području zlatiborskog regiona, pošto se otkup teladi odvijao po  ceni od 550 din/kg, a otkup krava za klanje po ceni od 180 din/kg. Tovni bikovi SM rase  preko 500 kilograma bili su jeftiniji u odnosu na prvu sedmicu februara na pijaci žive stoke u Užicu.

Otkupne cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma, tovnih bikova preko 500 kilograma i krava za klanje bile su niže u klanicama na području Loznice. Otkupna cena tovne junadi iznosila je 240 din/kg, tovnih bikova 270 din/kg i krava za klanje 180 di/kg.
Klaničari sa područja šumadijskog regiona po nižim su cenama u nedelji za nama otkupljivali telad SM rase do 160 kilograma, pa je cena iznosila od 500 din/kg. Nasuprot njima po višoj su ceni vršili otkup tovne junadi preko 480 kilograma (300din/kg) i krave za klanje (160 din/kg). Prema izveštaju reportera iz Požarevca klanice sa ovog područja vršile su otkup teladi SM rase po  ceni od 380 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 140 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

Najčešća otkupna cena teladi SM rase  do 160 kilograma iznosila je 580 din/kg, dok je cena tovne junadi preko 480 kilograma protekle sedmice iznosila 325 din/kg u klanicama na području Šapca i okoline.

Cene tovnih svinja, prasad i krmača

Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je protekle sedmice u klanicama na području južnobačkog regiona. Cena je iznosila od 250 din/kg, a obim ponude bio je prosečan. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je pad cena obe kategorije
prasadi i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma, jer je cena bila od 160 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

Prasad do 15 kilograma bila su jeftinija na pijaci žive stoke u Kragujevcu u odnosu na prethodnu sedmicu, jer je cena iznosila od 250 din/kg.  Cene tovnih svinja i krmača za klanje zadržale su se na prošlonedeljnom nivou. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je i u klanicama na području šumadijskog regiona, pošto je cena iznosila od 250 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu evidentiran je pad prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma, jer je cena bila od 200 din/kg.

Obe kategorije prasadi i krmače za klanje bili su jeftinije u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Loznici. Cena prasadi varirala je od 230 do 240 din/kg u zavisnosti od kategorije, dok je kod krmača za klanje  cena iznosila 120 din/kg. U klanicama sa ovog područja došlo je do pada otkupnih cena prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje u odnosu na prethodni period. Po izveštaju reportera  iz Niša na pijaci žive stoke u ovom gradu je došlo do pada prodajne cene tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma na dominantnih 170 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

Kuriozitet dešavanja na stočnim pijacama u Srbiji obuhvaćenih projektom STIPS je ta što je cena jagnjadi dostigla iznos od 400 din/kg na
pijaci žive stoke u Kraljevu. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je tokom protekle nedelje došlo do pada cene jagnjadi na 300 din/kg
i rast cene jaradi na 200 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona registrovan je pad otkupnih cena jagnjadi i dviski, pošto je kod jagnjadi bio iznos od 300 din/kg, a kod dviski iznos od 150 din/kg.

U sedmici za nama su na pijaci žive stoke u Loznici pale cene jagnjadi, jaradi, ovaca i koza, pa je za jagnjad trebalo izdvojiti 290 din/kg, za jarad 190 din/kg, ovce 130 din/kg, a za koze 120 din/kg.Pad prodajne cene jagnjadi evitentiran je u sedmici za nama i na stočnoj pijaci u Vranju, pošto je cena iznosila od 340 din/kg. Jagnjad su bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Užicu u odnosu na prethodni period, jer su se mogla pazariti po ceni od 340 din/kg. Najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 290 din/kg protekle sedmice u klanicama na području baničevskog regiona. Za otkupljenu šilježad klaničari su plaćali 220 din/kg, a za ovce 200 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica